Är det miljövänligt att elda?

Många undrar om det är miljövänligt att elda i en murspis eller ugn. Moderna, renbrännande ugnar är tillverkade med teknologi som leder till mycket lite luftförorening.

I de flesta fall kommer det att vara mer miljövänligt att elda med ved än att värma upp hemmet med elektricitet. I moderna, renbrännande ugnar släpps nämligen ut minimalt med rök och gaser. Gaserna och partiklarna i röken omvandlas till värme och luften som släpps ut är ren och nästan fri från partiklar. Med modern teknologi har faktiskt vedeldning blivit ett miljövänligt sätt att värma upp hemmet på.

Röken som släpps ut från gamla eldstäder är dock inte lika ren. Ugnar och murspisar som tillverkats före 1998 är inte gjorda med samma teknologi. De är inte renbrännande och eldning i dem är därför inte miljövänligt. Om du har en sådan ugn är det kanske dags att byta ut den mot en mer moderna ugn eller murspis. Då kan det också vara värt att komma ihåg att moderna eldstäder använder mindre ved än äldre. Därmed blir eldningen inte bara mer miljövänlig, utan också ekonomiskt fördelaktig.

Flammebilde Monaco Peis

Fakta

  • Träd är förnybara resurser
  • Hårda träslag brinner längre
  • Endast eldstäder och ugnar som är tillverkade efter 1998 är renbrännande och därmed miljövänliga

I moderna ugnar eldar man på ett annat sätt än i äldre ugnar. Tidigare kanske du lärde dig att tända elden längst ner i brasan och sedan låta lågorna ta sig uppåt? Om du istället tänder elden från toppen "fångar" du gaserna i botten av förbränningskammaren så att de antänds. Dessa gaser utvecklar hög temperatur när de brinner, vilket i sin tur leder till bättre värmeeffekt. Veden brinner helt enkelt mer effektivt och du utnyttjar därmed energin i dem på ett bättre sätt.

Gärna läs mer om hur du eldar i moderna murspisar och ugnar.