Käyttöohjeista:

Käyttämäsi puut ja polttamistapa vaikuttavat suuresti takan takan käyttöön ja tulen syttymiseen. Jos sinulla on ongelmia takan tai kamiinan käytössä, suosittelemme ensin tutustumaan ohjeisiin.

Valitse jokin vaihtoehto:

1. Asunto ja tulisija

Valitse jokin vaihtoehto

Minulla on uusi tulisija uudessa asunnossa (vuonna 2010 rakennettu tai uudempi)

SYY:

 • Ilmanvaihtolaite voi olla säädetty siten, että se luo asuntoon alipaineen. Tällöin voi syntyä niin suuri veto, että se vaikuttaa myös tulisijan toimintaan.

RATKAISUEHDOTUS:

 • Tarkista, onko tulisijaan asennettu korvausilmansyöttö tai onko asunto liian tiivis.
 • Tarkista ilmanvaihtojärjestelmän asetukset.

Minulla on uusi tulisija vanhassa asunnossa (rakennettu ennen vuotta 2010)

SYY

 • Kun tulisija vaihdetaan uuteen, uusi tulisija on usein nykyaikaisempi kuin vanha. Koska tulisijojen polton puhtautta koskevat määräykset ovat muuttuneet, uusi tulisija voi vaatia suuremman hormin vedon, mikä puolestaan voi saada aikaan sen, että tulisijan polttaminen tuntuu työläämmältä.

RATKAISUEHDOTUS

 • Polta tulisijassa runsaasti polttopuuta, jotta hormi kuivuu ja lämpenee. Tämä on erityisen tärkeää, kun tulisija tai hormi on ollut käyttämättömänä jonkin aikaa.
 • Tulisijaan voi myös asentaa ikkunan, josta voi tarkistaa, palaako tuli kunnolla ja riittääkö tilassa oleva ilma polttamiseen.

2. Hormin tyyppi

Valitse jokin vaihtoehto

Hormi on lyhyt (alle 3 metriä)

SYY

 • Lyhyt hormi = huonompi veto. Pitkä hormi = parempi veto.

RATKAISUEHDOTUS

 • Suosituksemme mukaan teräshormin tulisi olla vähintään 3,5 metriä pitkä tulisijan liitännästä hormin päähän. Elementti-, Leca- ja tiilisavupiipuissa suositus on vähintään 4 metriä.

Minulla on muurattu savupiippu (tiili- tai elementtimalli)

SYY

 • Tämän tyypin savupiipuille yhteistä on se, että jos ne ovat käyttämättä jonkin aikaa, niihin voi kertyä kosteutta. Tällöin piippu jäähtyy, minkä vuoksi se voi vetää huonosti.

RATKAISUEHDOTUS

 • Tarkista, että savukanava ei ole tukossa.
 • Polta tulisijassa reilusti polttopuuta (ja vain polttopuuta) luukun ollessa raollaan, jotta savupiippu kuivuu ja lämpenee. Tämä on erityisen tärkeää, kun tulisija on ollut käyttämättä jonkin aikaa.
 • Kun tuli on palanut 5–15 minuuttia, sulje luukku. Jos tuli sammuu, jatka polttamista luukku raollaan.

Minulla on teräshormi

SYY

 • Teräshormi lämpenee nopeammin kuin perinteinen muurattu savupiippu.

RATKAISUEHDOTUS

 • Tarkista, että savukanava ei ole tukossa.
 • Vaikka teräshormi lämpenee nopeammin kuin muut hormityypit ja savupiiput, siinä voi esiintyä erilaisia ongelmia.
 • Myös teräshormi on lämmitettävä kunnolla, jotta se vetää hyvin.

Samaan hormiin on liitetty useita tulisijoja.

SYY

 • Hormi vetää ilmaa sieltä, mistä sitä on helpoin vetää.

RATKAISUEHDOTUS

 • Tarkista, että lasien, luukkujen ja vastaavien tiivisteet ovat kunnossa ja tiivistä tarvittaessa.
 • Jos samaan hormiin on liitetty useita tulisijoja, vain käytössä olevan tulisijan pellin tai vastaavan tulisi olla auki ja muiden tulisijojen kiinni.
 • Jos samaan hormiin on liitetty sekä uusi että vanha tulisija, vanha tulisija saattaa myös pellin sulkemisen jälkeen vuotaa ilmaa niin paljon, että uusi tulisija ei vedä.

3. Korvausilma tulisijaan

Valitse jokin vaihtoehto

Korvausilma kaksihormisen savupiipun kautta

SYY

 • Minulla on kaksihorminen muurattu savupiippu, jonka toista hormia on käytetty tulisijan korvausilman syöttämiseen.

RATKAISUEHDOTUS

 • Näin ei kannata toimia, sillä savuhormi voi lämmittää korvausilmahormia liikaa, jolloin korvausilmahormiin syntyy veto.

Tuleeko tulisijan korvausilma huoneesta?

SYY

 • Tulisija tarvitsee ilmaa tulipesässä tapahtuvaa palamista varten.
 • Jos ilmaa ei tule riittävästi, tulisija ei toimi kunnolla.

RATKAISUEHDOTUS

 • Selitys voi olla niin yksinkertainen, että tulisija ei saa riittävästi ilmaa huoneesta, jossa se sijaitsee.
 • Syynä voi olla, että tilan korvausilman syöttö on liian vähäistä.
 • Varmista tulisijan ilmansaanti avaamalla ikkuna tai ovi. Jos tulisija toimii tällöin moitteettomasti, huoneeseen on lisättävä korvausilmaventtiili tai vastaava.

Tuleeko tulisijan korvausilma rakennuksen ulkopuolelta (esimerkiksi putken, ulkoseinän tai välipohjan tai lattian kautta)?

SYY

 • Useimmissa tulisijoissa on nykyään korvausilmaliitäntä korvausilmaputken liittämiseksi. Kun tulisijaan johdetaan ilmaa esimerkiksi hormissa olevasta erillisestä ilmanvaihtokanavasta, voidaan varmistaa parempi palaminen.

RATKAISUEHDOTUS

 • Tarkista, ettei mikään tuki tätä kanavaa.
 • Onko korvausilmaputki kunnolla kiinni tulisijan korvausilmaliitännässä (tarkista tiivisteet, kiristimet ja vastaavat)?
 • Jos tulisija ei tästä huolimatta toimi kunnolla, käänny hormin myyjän tai asentajan puoleen.

Tulisijaan ei ole liitetty korvausilmaputkea

SYY

 • Tulisijaan ei ole liitetty korvausilmaputkea.

RATKAISUEHDOTUS

 • Varmista tulisijan ilmansaanti avaamalla ikkuna tai ovi. Jos tulisija toimii tällöin moitteettomasti, huoneeseen on lisättävä korvausilmaventtiili tai vastaava.

4. Ongelmatilanteita

Valitse jokin vaihtoehto

Tulisija toimi edellisenä vuodenaikana hyvin mutta ei enää

RATKAISUEHDOTUS

 • Tarkista, ettei mikään tuki savukanavaa tai hormia.
 • Jos hormi on muurattu, tarkista myös tulisijasta hormiin johtava putki.

Savu ei imeydy hormiin

SYY

 • Savu ei imeydy hormiin.

RATKAISUEHDOTUS

 • Tarkista, ettei mikään tuki savukanavaa tai hormia.
 • Jos hormi ei ole tukossa, varmista tulisijan ilmansaanti avaamalla ikkuna tai ovi. Jos tulisija toimii tällöin moitteettomasti, huoneeseen on lisättävä korvausilmaventtiili tai vastaava.

Takka savuttaa sisään välillä

SYY

 • Tämä voi johtua siitä, että ilma painuu hormissa alaspäin.

RATKAISUEHDOTUS

 • Ilma voi painua hormissa alaspäin, jos asunnon ympärillä on korkeita rakenteita, kuten tunturia, metsää tai puita tai rakennuksia.
 • Ilman painumista voi aiheuttaa myös matalapaine.

Tuli sammuu polttokammiossa

SYY

 • Tuli tukahtuu ja sammuu polttokammiossa, vaikka pelti tai vastaava on täysin auki.

RATKAISUEHDOTUS

 • Varmista tulisijan ilmansaanti avaamalla ikkuna tai ovi. Jos tulisija toimii tällöin moitteettomasti, huoneeseen on lisättävä korvausilmaventtiili tai vastaava.
 • Jos hormista on johdettu korvausilmaa tulisijaan omaa kanavaa pitkin, tarkista, ettei tämä kanava ole tukossa.
 • Elementtihormit pitää kuivattaa ja lämmittää kunnolla, ennen kuin ne alkavat vetää ihanteellisesti.

Tulisija ei kodin remontin jälkeen toimi kuten ennen

SYY

 • Remontoinnissa moni asia voi vaikuttaa tulisijan toimintaan:
 • Jos taloa on tiivistetty, tulisija ei enää saa yhtä paljon ilmaa ympäröivästä huoneesta. Jos taloon on asennettu ilmastointilaite, liesituuletin tai vastaava, sekin voi vaikuttaa tulisijan ilmansaantiin.

RATKAISUEHDOTUS

 • Varmista tulisijan ilmansaanti avaamalla ikkuna tai ovi. Jos tulisija toimii tällöin moitteettomasti, huoneeseen on lisättävä korvausilmaventtiili tai vastaava.

Tulisija savuttaa sisään, kun liesituuletin on päällä.

SYY

 • Liesituuletin tai vastaava voi saada aikaan suuren alipaineen, jolloin tulisijan ilmavirran suunta voi kääntyä ja savua tulla sisään.

RATKAISUEHDOTUS

 • Varmista, että savuhormi vetää ihanteellisesti tai hyvin, ennen kuin kytket liesituulettimen päälle. Jos ongelma ei poistu, kannattaa harkita korvausilman syötön lisäämistä tulisijaan tai korvausilmaventtiilien lisäämistä tilaan.
 • Tarkista myös lasien, luukkujen ja vastaavien tiivisteiden kunto. Jos jokin tiivisteistä on vahingoittunut tai kulunut, vaihda se uuteen.
 • Savuhormiin voi myös lisätä hormi-imurin, joka pitää vedon aina hyvänä.

Vanha tulisija toimi ongelmitta mutta uusi ei

SYY

 • Uusi tulisija voi tuntua vaikeammalta sytyttää kuin vanha.
 • Koska uusien tulisijojen on poltettava puhtaasti, ne vaativat suuremman vedon ja ovat huomattavasti tiiviimpiä kuin vanhat.
 • Uusien tulisijojen on johdettava ilmaa aivan eri tavalla kuin vanhojen.

RATKAISUEHDOTUS

 • Varmista tulisijan ilmansaanti avaamalla ikkuna tai ovi. Jos tulisija toimii tällöin moitteettomasti, huoneeseen on lisättävä korvausilmaventtiili tai vastaava.
 • Polta tulisijassa reilusti polttopuuta (ja vain polttopuuta) luukun ollessa raollaan, jotta hormi kuivuu ja lämpenee. Tämä on erityisen tärkeää, kun tulisija on ollut käyttämättä jonkin aikaa.
 • Kun tuli on palanut 5–15 minuuttia, sulje luukku. Jos tuli sammuu, jatka polttamista luukku raollaan.

Näin käytät tulisijaa oikein

Nykyaikaiset tulisijat asettavat vanhoja tulisijoja tiukemmat vaatimukset savupiippuvedolle, palamisilman saannille ja sytytykselle, jotta palaminen toimisi optimaalisesti.

Lue lisää

Haluan tehdä reklamaation

Ota yhteys takan sinulle myyneeseen jälleenmyyjään tai jos et tiedä jälleenmyyjäsi nimeä,
voit tehdä reklamaation kenen tahansa toisen valtuutetun jälleenmyyjän kautta.

Takuu

Kaikkien Suomen jälleenmyyjien yhteystiedot löydät sivulta, joka aukeaa klikkaamalla tästä.