Usein Kysyttyä

Täältä löydät usein kysytyt kysymykset

Asentaminen

Asennus

Nykylainsäädäntö sallii tulisijan asentamisen itse, mutta monet jälleenmyyjämme tarjoavat myös asennuspalvelua. Jos olet epävarma, kysy valtuutetulta jälleenmyyjältämme tai paikalliselta rakennusvalvontaviranomaiselta neuvoa rakentamismääräyksiä koskevissa asioissa. Tulisijan asentamiseen ja liittämiseen hormiin on haettava rakennuslupa paikallisilta rakennusvalvontaviranomaisilta. Talon omistaja on itse vastuussa turvavaatimusten täyttämisestä ja asennuksen tarkastuttamisesta alan asiantuntijalla. Asennuksesta on ilmoitettava nuohoojalle, koska nuohoustarve muuttuu.

Hormi ja palomuuri

Hormi ja mahdollinen palomuuri on tarkistettava, jotta ne täyttävät määräykset.

Hormin korkeus ja sisämitat vaikuttavat vetoon ja tulisijan polttokykyyn. Hormista ja palomuurista kannattaa ottaa mitat ja kuvia ja näyttää ne myyjälle, jolta haluat ostaa uuden tulisijan.

Jos hormia ei entuudestaan ole, teräshormin asennus voi olla odotettua edullisempaa ja helpompaa.

Kuinka pitkä savupiipun tulee olla?

Savupiipun pituudella tarkoitetaan takassa/kamiinassa olevan hormiliitoskohdan ja vesikatolla olevan piipun ylimmän ulko-osan/piippuhatun välistä etäisyyttä. Sen on oltava vähintään 3 – 3,5 m. Periaate on, että mitä pitempi piippu sitä parempi on yleensä piipun veto.

Savupiippu tulee ulottaa vesikaton yläpuolelle niin korkealle lähelle katon harjaa, että saavutetaan riittävä veto ja paloturvallisuus.

Vesikaton harjalla savupiipun pään ja katteen välinen pienin etäisyys savupiipun juuresta mitattuna on vähintään 0,8 m. Vietäessä piippua harjalta pois päin, tavanomaisilla kattokaltevuuksilla (≤ 20°) lisätään savupiipun korkeuteen 0,1 m jokaista lapemetriä kohti harjalta laskettuna.

Pitääkö takan edessä olla lattialevy?

Ellei asennusohjeessa toisin mainita, tulee koko tulisijan alla olla palamatonta materiaalia oleva lattialevy. Levyn tulee olla vähintään 500 mm syvä mitattuna takan etureunasta.

Jotkut vapaasti seisovat tulisijat on suunniteltu niin, että ne tarvitsevat vain levyn takan eteen. Siinä tapauksessa se mainitaan asennusohjeissa.

Ota yhteyttä jälleenmyyjääsi, jos et ole varma millainen lattialevy sinun tulisijallesi tulisi asettaa.

Miksi puhtaasti palavissa tulipesissä takkatuleen ei syötetä niin paljon ilmaa?

Jotta takka palaisi mahdollisimman hyvin ja puusta saataisiin mahdollisimman suuri hyöty, palamisessa tarvittavan ilman määrää ja paikkaa on säädeltävä tarkkaan.

Jos ilmaa on liikaa, puu palaa liian nopeasti, jolloin lämpötila kohoaa liian suureksi ja voi vahingoittaa tulisijaa, savupiippua ja rakennusta. Tämä otetaan nykyisin huomioon aiempaa tarkemmin, sillä ennen vanhaan ei ollut vaatimuksia koskien turvallisuus- ja ympäristötestejä.

Millainen vähimmäisetäisyys on pidettävä tulisijan ja tulenarkojen materiaalien välillä?

Etäisyys riippuu tuotteesta. Kaikki vähimmäisetäisyydet löytyvät takan asennusohjeesta.

Millaista liimaa takan asentamiseen tulee käyttää?

Betonielementit liimataan kuumuutta kestävällä akryylilla tai silikonilla. Nordpeis-takat asennetaan siististi ilman mitään muurauslaastia. Tarvittavat asennusmateriaalit toimitetaan takan tehdastoimituksen mukana tehtaalta.

Miten toimin, jos betoniosa vahingoittuu?

Betoniosat voivat vaurioitua kuljetuksessa. Myös niiden väärä käsittely asennusvaiheessa voi vahingoittaa takkaa. Pienet vahingot ja halkeamat ovat korjattavissa mukana tulevalla liimalla. Voit viimeistellä liimauksen tasoittamalla ja hiomalla kohdan. Pienemmät vauriot ja epätasaisuudet tasoitetaan.

Jos betonielementti on vahingoittunut kuljetuksessa tai elementtejä siirrettäessä, ota silloin aina heti yhteys takan sinulle myyneeseen jälleenmyyjään. Ota vauriosta myös kuvia, joiden perusteella jälleenmyyjä ja tarvittaessa tehtaan tekninen osasto voi päätellä, mikä on tarvittava toimenpide vian korjaamiseksi.

Tarvitseeko takkaan asentaa erillistä korvausilmantuontia?

Jokainen takka vaatii toimiakseen ilmaa. Varmista aina, että tuli saa riittävästi happea koko käytön ajan.

Olemassa olevan savupiippuasetuksen mukaan korvausilman tuonti tulisijaan on huomioitava suunnitelmassa. Ota siis selvää, onko korvausilma suunniteltu tuotavaksi tulisijaan lattian vai seinän kautta tai ehkä ohjattavaksi tulisijaan suoraan piipun kautta?

Perinteisesti palamisilma tulisijalle on otettu suoraan huonetilasta. Tämä aiheuttaa useimmiten ongelmia erityisesti tulisijan sytytysvaiheessa ja erillispoistojen (esim. liesituuletin, keskuspölynimuri) vuoksi.

Suosituksena on, että palamisilma johdetaan tulisijaan ilmanvaihtojärjestelmästä riippumattomasti.

Käytännössä tämä tarkoittaa palamisilman tuontia tulisijaan huonetilan ulkopuolelta joko oman ilmakanavan (palamisilmaliitäntäsarja, lisävaruste) kautta suoraan tulisijaan, tulisijan läheisyyteen huonetilan kautta tai erityisesti tähän kehitetyn savupiipun kautta. Tällöin savupiipussa on savuhormin lisäksi oma ilmahormi palamisilmaa varten.

Suoraan ulkotilasta tuleva palamisilma johdetaan tulisijaan lattiarakenteissa tai seinän läpi kulkevan ilmaputken kautta. Nordpeisilta löytyy oma palamisilmaliitäntäsarja näitä vaihtoehtoja varten.

Ilmanvaihtokoneiden takkatoiminnon – ns. takkakytkin – avulla ei ole tarkoitus tuoda tulisijaan palamisilmaa, vaan muuttamalla veto-olosuhteita helpottaa tulisijan sytyttämistä. Takkakytkimet eivät toimi jatkuvasti, vaan niiden toiminta-aika on siis rajoitettu.

Palamisilmaliitäntäsarjan hankinta on välttämätöntä erityisesti uusissa, tiiviissä taloissa, joissa koneellisen ilmastoinnin ansiosta syntyy alipaine. Vanhemmissa taloissa tämä ei yleensä ole tarpeen.

Palamisilmaliitäntäsarja on lisävaruste, joka on luonnollisesti helpompi asentaa takan asennusvaiheessa, kuin jälkikäteen. Tarve tulee ottaa huomioon jo hyvin aikaisessa vaiheessa rakennusvaihetta ja hankintaa kannattaa siis harkita varhaisessa vaiheessa tulisijaa valittaessa.

Voiko takan/kamiinan asentaa suoraan puulattian päälle?

Betonitakan tulipesän alle lattiaan on asennettava teräslevy. Joidenkin takkojen mukana tulee betoniosa lattian peitoksi, jolloin erillistä teräslevyä ei tarvita. Voit tarkistaa asian tuotteen ladattavista asennusohjeista.

Perustuksen tulee kestää tulisijan paino sekä olla liikkumaton ja kosteudelta eristetty.

Muista varmistaa lattian kestävyys painon osalta talovalmistajalta tai taloyhtiön isännöitsijältä. Kestävyyden voi tarkistaa myös rakennesuunnittelija. Lattian kestävyyttä harkittaessa on muistettava ottaa mukaan myös takan päältä lähtevän savuhormin paino.

Kiertoilmatakat ja kamiinat voi normaalisti painon osalta laittaa suoraan puulattian päälle vahvistamatta lattiaa. Lattian kestävyys on kuitenkin aina varmistettava.

Myös tulipesän edessä oleva lattia on suojattava paloturvamääräysten mukaisesti.

Tulisijan edessä oleva palava-aineinen lattia suojataan lasi-/metallilevyllä/palamattomalla lattianosalla vähintään 100 mm suuluukun molemmin puolin sekä 400 mm suuluukun edessä.

Kysy tarvittaessa lisätietoja asiasta jälleenmyyjältä tai rakennusvalvontaviranomaiselta.

Voinko asentaa takan/kamiinan itse?

Yleisesti ottaen kyllä. Jos olet epävarma, kysy valtuutetulta jälleenmyyjältämme tai paikalliselta rakennusvalvontaviranomaiselta neuvoa rakentamismääräyksiä koskevissa asioissa.

Lupa-asiat riippuvat kohteesta. Uuden tulisijan asentamiseen ja liittämiseen hormiin, jossa ei ole ollut aiemmin takkaa ja savuhormia, on haettava rakennuslupa paikallisilta rakennusvalvontaviranomaisilta. Viranomainen tekee lopputarkastuksen. Remontti- ja korjauskohteissa on haettava rakennus- tai toimenpidelupa paikalliselta rakennusvalvontaviranomaiselta. Selvitä faktat aina hyvissä ajoin ennen asennusta.

Tulisijan poltto- ja lämmitysominaisuudet edellyttävät perehtyneisyyttä ja helpoiten nämä tiedot löytyvät valmistajan asennusohjeista.

Talon omistaja on itse vastuussa turvavaatimusten täyttämisestä ja asennuksen tarkastuttamisesta vaaditulla alan asiantuntijalla. Asennuksesta on ilmoitettava nuohoojalle, koska nuohoustarve muuttuu.

Taloyhtiössä täytyy muistaa ottaa yhteys isännöitsijään ja/tai hallitukseen ennen projektin aloittamista huoneiston muutostyöluvan saamiseksi. Työtä ei saa aloittaa ennen, kuin taloyhtiö on hyväksynyt suunnitelman.