Ofte stilte spørsmål

Her gir vi deg svar på noen av de mest vanlige spørsmålene vi får

Montering

Det snakkes mye om «effektiv pipehøyde». Hva betyr det?

Effektiv pipehøyde er høyden mellom røykrørinnføring og toppen av pipen. Denne bør være på min 3- til 3,5m.

Frisklufttilførsel

De aller fleste av våre produkter er utstyrt med en tilkoblingsstuss hvor montøren kan koble til ekstern luft. I moderne tette hus er det nødvendig med ekstern luft for å få ildstedet til å brenne optimalt.

Må jeg ha gulvplate foran ildstedet?

Dersom ikke annet er beskrevet i monteringsanvisningen skal det være gulvplate av ubrennbart materiale under hele ilstedet i tillegg til minst 300 mm foran ovnens ilegg. Noen frittstående ildsteder er laget slik at de bare trenger plate foran ildstedet. Det vil isåfall være spesifisert i monteringsanvisningen. 

Hør med din forhandler hvis du er usikker på hvordan gulvplaten skal plasseres i forhold til ditt ildsted. 

Kan jeg montere peis/ovn selv?

Ja, det kan du!

Men det finnes gode grunner til å bruke proffer.

Mang en norsk boligeier er vant til å gjøre mye selv, og montering av et nytt ildsted er sannsynligvis ikke noe unntak. Det er heller ikke noe som står i veien for å gjøre jobben selv, for det stilles ikke formelle kompetansekrav til den som skal montere et ildsted.

Likevel er det noen viktige ting du bør ta hensyn til. Det aller viktigste er å følge produsentens monteringsanvisning til punkt og prikke. Her finner du nemlig viktig informasjon om monteringen, inklusive informasjon om gjeldende avstander til brennbart materiale, behov for gulvplate, montering av røykrør mv. Dette er svært viktig informasjon å forholde seg til ettersom det både handler om din egen sikkerhet og fordi korrekt montering er en forutsetning for at produktgarantien skal gjelde.

Det er avgjørende å være klar over at det som regel er ulike krav og monteringsmåter for ulike ovner, så du kan ikke belage deg på å sjekke med naboen eller legge til grunn det samme som du gjorde på hytta. Du er med andre ord helt avhengig av anvisningen som gjelder for akkurat det ildstedet du har kjøpt.

Fakta

 • Du har lov til å montere ildsted selv.
 • Følg anvisningen for montering på ditt produkt – alle peiser og ovner har egne fremgangsmåter.
 • Meld fra til ditt lokale feiervesen når du er ferdig. De må kontrollere ildstedet før du tar det i bruk.
 • Selv om du kan gjøre jobben selv, kan det være smart å bruke en profesjonell montør. Da er du sikker på at alle krav ivaretas og at jobben gjøres raskt og effektivt. En ytterligere fordel med å bruke en montør er at vedkommende både kan gjøre montering og kontroll av ildstedet samtidig, slik at du kan bruke det samme dag som det blir montert. 

Gjør du det selv må du sende melding til brann-/feiervesen og få en fagperson til å kontrollere ildstedet før det kan tas i bruk. Brannvesenet skal alltid ha kopi av kontrollerklæringen som utstedes.

Skorstein og ildsted hånd i hånd

I tillegg til å montere ildstedet riktig som sådan, må du ha kjennskap til hvordan ildstedet og skorsteinen passer sammen. Det er nemlig ikke alltid du kan koble et hvilket som helst ildsted til en hvilken som helst skorstein. Er ikke ildsted og skorstein dimensjonert i forhold til hverandre vil du kunne oppleve dårlig trekk, økt forbruk av ved og mye soting under forbrenning. Dette bør du sjekke med fagfolk.

Det kan faktisk hende det er behov for å gjøre tiltak med skorsteinen, for eksempel rehabilitere den med stålrør dersom du har en teglsteinsskorstein. På den måten reduseres skorsteinens tverrsnitt og det gir bedre forutsetninger for god fyring med et moderne ildsted.

Husk også at store ildsteder kan være svært tunge, gjerne flere hundre kilo. Dermed kan det være behov for å forsterke konstruksjonen der den skal stå for å være sikker på at det ikke oppstår skader.

Hva skal jeg bruke for å lime peisen?

Elementene i en elementpeis skal punktlimes med varmebestandig acryl eller silikon.

Hva er minimum avstand fra ildstedet til brennbart materiale?

Avstanden vil variere fra produkt til produkt. Les monteringsanvisningen for ildstedet. Der finner du alle aktuelle minimumsavstander.

Kan jeg montere peis/ovn rett på tregulv?

Nei, gulvet må dekkes til med en stålplate i bunnen under innsatsen. Noen produkter kommer med en betongdel som dekker gulvet og da vil det ikke være nødvendig å bestille stålplate i tillegg. Dette kan du se i monteringsanvisningen som kan lastes ned for hvert produkt.

Montering
 • Dagens lovgivning gir deg mulighet til å montere ildstedet selv, men mange av våre forhandlere har også egne montører som kan gjøre jobben for deg. (Selvstendige montører?)


 • Du må forholde deg til bygningsmyndighetene og Deres krav ihht plan- og bygningsloven, inkludert tekniske forskrifter. Disse regulerer også om du har anledning til å montere ildsted (og/eller pipe) selv. Dette finner du informasjon om på din kommunes nettsted og hos Direktoratet for byggkvalitet.
Må jeg søke om å sette inn et nytt ildsted / bygge ny pipe?

Du trenger ikke å søke om å sette inn ny peis eller ovn. Du må derimot melde fra til feiervesenet i kommunen når ildstedet er montert. SKORSTEIN / PIPEfritak fra søknadsplikt gjelder ikke skorsteiner, verken oppføring eller endring.

Fritak fra søknadsplikt gjelder ikke skorsteiner, verken oppføring eller endring. Skorstein er søknadspliktig etter plan- og bygningslovens § 20-1 f) ; ”Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner,” jfr. plan og bygningslovens § 29-6.

Søknad om pipe omfattes av vanlige dokumentasjonskrav for byggesaker. Dette innebærer at søknaden må inneholde søknadsskjema, situasjonskart, gjenpart av nabovarsel, plan-, snitt- og fasadetegninger samt dokumentasjon av ansvar og kontroll.

For pipe som en del av et søknadspliktig arbeid etter plan- og bygningslovens § 20-2 (uten ansvar og kontroll) må selve arbeidet med skorstein allikevel ansvarsbelegges.

Må vi ha friskluft koblet direkte til ildstedet?

Spesielt i nye, helt tette hus er dette nødvendig for å få en god forbrenning. I eldre hus vil det normalt ikke være nødvendig.

Pipe og brannmur

 • Pipen din bør undersøkes, og størrelse på eventuell brannmur bør kontrollmåles i forhold til om den møter kravene til brannmur.


 • Pipens høyde og innvendig mål er med på å bestemme trekk og derav ildstedets forbrenningsevne. Det kan være lurt å ta mål og bilde av både pipe og brannmur så du kan vise dette til forhandler der du ønsker og kjøpe ditt nye ildsted.


Hva gjør jeg hvis betongen blir skadet?

Grunnet transport og håndtering kan det oppstå små skader på peisen. Dette kan repareres med medfølgende flislim. For perfekt resultat kan du sparkle og slipe med egnet sparkelmasse utenpå fliselimet. Mindre sår og ujevnheter sparkles.

Produktinformasjon

Askeskuff

Noen ildsteder har en skuff under brennkammeret for å samle asken som blir igjen etter fyring. Man bør vurdere størrelsen på askeskuffen, er den for liten blir den ubruklig. På mindre ildsteder kan det dermed være enklere å ta asken rett ut av brennkammeret, enten med en liten spade eller askesuger. 

Nordpeis har med få unntak valgt å produsere ildsteder uten askeskuff. Dagens rentbrennende ildsteder brenner så effektivt at de reduserer askemengden og vi anbefaler å benytte en askesuger. Nordpeis anbefaler at man bruker askesuger i mindre brennkammere. Dette er en renslig og god løsning i stedet for en liten askeskuff med mye askesøl.

Brennkammer

Brennkammeret er nøye avstemt med riktig mengde isolering og en geometri (konstruksjon) for å sikre ren forbrenning, også når man skal brenne sakte.Brennbare gasser må sikres tilstrekkelig oppholdstid i det varme brennkammeret til at alt brennbart er forbrent. De fleste av våre brennkamre er isolert med Thermotte™ et varmebestandig betongprodukt utviklet for formålet. Thermottedeler er å betrakte som slitedeler og kan byttes når det vises tydelige tegn på slitasje.Thermotten er laget i en delikat lys farge, som brennes ren ved normal bruk og fremstår lys også over tid. Thermotten er for øvrig mer slitesterk enn mange andre isolasjonsmaterialer på markedet.

Hvor finner jeg dokumentasjon om mitt produkt?

På våre produktsider finner du alt av teknisk informasjon og dokumentasjon om produktet.

Finn inngang til alle våre produkter

Hvor kan jeg hente FDV-dokumentasjon på produktet?

FDV dokumentasjon på produktet finner du under hvert enkelt produkt under nedlastbare dokumenter. Du kan også henvende deg til forhandleren du kjøper produktet hos.

Fyringsventil

For å kunne styre mengden luft og intensiteten i bålet vil de fleste produsenter ha konstruert en ventil som kan styre tilførselen av spyleluft. Bruk av denne krever at man gjør seg litt kjent med ovnen eller peisen sin. For mye luft gir for intensiv fyring og for høye temperaturer, for lite luft (å strupe ildstedet ned) gir økt risiko for soting av glasset og at bålet ikke klarer å holde høy nok temperatur til å brenne skikkelig.

Garanti

Her finner du garantikort for peis og pipe fra Nordpeis - samt informasjon om hva garantien til Nordpeis dekker. 

Her finner du garantikortet: Warranty Card Europe

Peisinnsats

Peisinnsatsen er selve brennkammeret med isolasjonsplater, ramme og dør. En innsats er rett og slett ”kassen” med de funksjoner som skal til for å opprettholde en god forbrenning. En lukket peis består i hovedsak av en innsats som er plassert i en omramming av betong, murstein eller lignende. Innsatser kommer i flere størrelser og former, med store glass, små glass og vinkelglass.I vårt sortiment vil man kunne finne omramminger tilpasset ønsket innsats, eller man kan velge å bygge inn innsatsen etter eget ønske.

KW

kW står for kiloWatt, eller 1000 W om man vil, og er en effektangivelse. I det tekniske målesystem brukes hk (hestekraft), hvor 1,36 hk = 1 kW. Effekt er hvor stor energimengde som virker over en gitt tid.

Lagerstatus

Hvor lang leveringstid er det på Nordpeis sine produkter? 

Vi har en lagerstatus som viser forventet levering av produktene til vårt lager. 

Merk at levering helt frem til deg som kunde vil ta noe lengre tid.

Må jeg bruke Nordpeis sine omramminger til innsatsene?

Nei, det er fult mulig å bruke Nordpeis innsats i en egenmurt omramming. I innsatsens monteringsanvisning står minimum sikkerhetsavstander, mål på innluft/utluft ventiler o.l.

Omramming

En innsats plasseres normalt sett i en omramming. Omrammingen kan bestå av ulike ikke brennbare materialer og sørger for konveksjonsvarme. Våre ferdigstøpte omramminger er laget i armert spesialbetong. Dersom du ønsker å mure din egen omramming er det viktig å huske på at hver enkelt innsats stiller krav til både luft inn i omrammingen og ut. I tillegg må kravene til luft under, på sidene og over innsatsen være tilfredstilt.

En omramming gir normalt større mengde konveksjonsvarme enn en ovn fordi kanalene hvor luften strømmer er betydelig større. Mange assosierer ordet ”peis” med noe stort og tungt som tar mye plass i rommet og avgir lite varme. Moderne omramminger bygger mindre, tar lite gulvplass, er plasseringsvennlige og gir meget god varme.

Utgåtte modeller

Har du en peis eller ovn som er utgått fra vårt sortiment?

På vår utgåtte modeller-side finner du link til manualer.

Gå til oversikt over utgåtte modeller her

Ved/Fyring

Flammene slukker når jeg lukker igjen døren. Hva gjør jeg?

Dette kan tyde på at du ikke får høy nok temperatur/driftstemperatur i brennkammeret slik at ikke pipen trekker skikkelig. Prøv å bruke mer finkløyvd ved under opptenning og følg anvisninger i fyringsveiledningene.

Hvordan måler jeg fuktighet i veden?

Det er fuktmålere å få kjøpt til få hundrelapper. Dette kan være en god investering når man skal kjøpe ved. Det er ikke alltid vi er enige med vedprodusenter når de reklamerer med ”tørr” ved. Spør gjerne om de kan oppgi fuktighet i prosent.

Hvor tørr skal ved være?

Ved skal inneholde max 20% fuktighet.

Kan jeg fyre med fyringsbriketter?

Nei, våre innsatser/ovner er ikke godkjent for fyring med annet enn ved. Med fyringsbriketter kan temperatur i brennkammer og pipe bli meget høy og det er fare for overoppheting som kan skade produktet og i verste fall føre til brann.

Opptenningsventil

Noen ganger trenger man litt ekstra luft rett i bålet for å få det i gang litt raskere. Dette kan også forekomme når man har ventet litt for lenge før ilegg av mer ved. Denne luften kalles primærluft og styres ofte av en opptenningsventil. Ikke alle ildsteder er utstyrt med denne ventilen, men tilførsel av nok luft i opptenningsfasen kan også oppnås ved å sette døren på gløtt. Glemmer man å stenge opptenningsventilen etter bruk vil bålet kunne brenne for heftig, glasset kan sotes ned av avgassingen, eller etses melkehvitt av for høy temperatur.

Det ryker inn/lukter røyk i rommet når jeg fyrer. Hva gjør jeg?

Dette er et tegn på undertrykk i rommet, dvs at det er større trekk i rommet enn i pipen. Slå av eventuell mekanisk ventilasjon og kjøkkenvifte.

For å få i gang trekk i pipe er det viktig med hurtig opptenning med mye finkløyvd, tørr ved. Se våre fyringsveiledninger.

Hvis tiltakene overfor er fånyttes kan det være at det må gjøres utbedringer på skorsteinen. Kan skorsteinen være for kort? Trekk øker proporsjonalt med høyden på skorsteinen og en forlengelse av pipen kan være aktuelt. Er det andre ildsteder koblet til det samme pipeløpet?

Kan det trekke falsk luft? Dette kan i så fall redusere trekk drastisk. Prøv å tette eventuelle andre ildsteder godt igjen for så og testfyre.

Andre metoder for å behjelpe trekk i skorstein kan f.eks være å montere en vifte hvor du kan regulere trekken som du vil.

Sekundærluft

Veden som er lagt inn i brennkammeret vil begynne å avgi brennbare gasser etter hvert som temperaturen i brennkammeret og brenselet stiger. Ved er en fornybar ressurs, men det er også et brensel som inneholder både fast stoff som kull, og tjærestoffer som kan fordampe. Fordelingen mellom fast stoff og tjærestoffene er cirka 20/80, så mesteparten av vedkubben vil faktisk fordampe og brenne som gass i en vedovn.For å sikre nok luft til at disse gassene skal kunne brenne opp, også når man struper spyleluften, vil man ofte finne faste sekundærluftåpninger i brennkammerets bakvegg eller røykvenderplaten. Denne luften må tilføres over bålet slik at den ikke påvirker intensiteten til bålet.

Vedlikehold

Jeg får det ikke til å brenne skikkelig og glassene blir svarte av sot.

Det kan være uvant å fyre i et nytt rentbrennende ildsted.

Se vår fyringsveiledning her

Hva trenger jeg å gjøre når feiervesenet kommer?
 • Etter varsel om feiing skal hele fyringsanlegget være tilgjengelig og utstyrt og innrettet slik at det kan feies på en tilfredsstillende måte. Det skal være sikker adkomst for feier på tak.
 • Husstigen skal være så lang at den rekker 1 meter over tak. Hus hvor gesimshøyden er over 5 meter skal det være montert et stigefeste for å forhindre at stigen glir. Det skal være takstige/taktrinn forsvarlig montert. Dersom pipen er høyere enn 1,2 meter over tak skal det være montert en arbeidsplattform. Det skal være tilfredsstillende adkomst til sotluke.
 • Ha også monteringsanvisningen på ditt Nordpeis ildsted fremme slik at feier kan se de aktuelle sikkerhetsavstandene til ditt produkt.
Hvordan vasker jeg glasset?

Den enkleste måten å få glasset rent på, er å vaske det med fuktig tørkepapir. Dypp det fuktige papiret i litt aske, gni over glasset, og tørk av med rent papir. Har du en peis med heve-/senkedør, ser du hvordan du åpner hele glasset i instruksjonsmanualen.

Husk å vente til glasset er avkjølt før du vasker det.

Luftspyling av glassene

I eldre ildsteder kan det være irriterende at glasset i døren sotes ned og krever hyppig rengjøring. I moderne ovner og peiser er dette problemet løst med en luftekanal over glasset. Hensikten med kanalen er at det slippes ren luft inn i overkant av glasset, som spyler som en gardin nedover glasset i det varme brennkammeret.Den rene luften hindrer røykgassene i å komme i kontakt med og sote ned glasset. Den er også med på å styre intensiteten i bålet.

Om glasset i våre ildsteder

Glasset i våre ildsteder er keramisk. Det vil si at det tåler høye temperaturer og er slitesterkt. Ildfast glass har høyere smeltetemperatur, og kan derfor ikke gjenvinnes sammen med brukt emballasjeglass. Sørg for at keramisk glass leveres til mottak for ildfaste glass. Ikke sammen med vanlig glassgjenvinning. Det er et viktig bidrag for miljøet!

Hva må temperaturen i brennkammeret være før den rentbrennende funksjonen trer i kraft?

Det er mer enn temperatur som skal til for at forbrenning skal skje. Et rentbrennende ildsted er nøye avstemt med riktig isolering, lufttilførsel og geometri for at rentbrennende funksjon skal tre i kraft. Denne funksjonen kan man se spesielt godt når det har tatt fyr i nytt ilegg, og man reduserer innstillingen på fyringsventilen. Man vil da kunne se flammer rundt hullene bak i brennkammeret.

BRENNKAMMER

Brennkammeret er nøye avstemt med riktig mengde isolering og en geometri (konstruksjon) for å sikre ren forbrenning, også når man skal brenne sakte.Brennbare gasser må sikres tilstrekkelig oppholdstid i det varme brennkammeret til at alt brennbart er forbrent. De fleste av våre brennkamre er isolert med Thermotte™ et varmebestandig betongprodukt utviklet for formålet. Thermottedeler er å betrakte som slitedeler og kan byttes når det vises tydelige tegn på slitasje.Thermotten er laget i en delikat lys farge, som brennes ren ved normal bruk og fremstår lys også over tid. Thermotten er for øvrig mer slitesterk enn mange andre isolasjonsmaterialer på markedet.

Hvilken type maling skal jeg male peisen med?

Du kan bruke vanlig vannbasert, pustende maling.

Les tips om fremgangsmåte