Omramming

En innsats plasseres normalt sett i en omramming. Omrammingen kan bestå av ulike ikke brennbare materialer og sørger for konveksjonsvarme. Våre ferdigstøpte omramminger er laget i armert spesialbetong. Dersom du ønsker å mure din egen omramming er det viktig å huske på at hver enkelt innsats stiller krav til både luft inn i omrammingen og ut. I tillegg må kravene til luft under, på sidene og over innsatsen være tilfredstilt.

En omramming gir normalt større mengde konveksjonsvarme enn en ovn fordi kanalene hvor luften strømmer er betydelig større. Mange assosierer ordet ”peis” med noe stort og tungt som tar mye plass i rommet og avgir lite varme. Moderne omramminger bygger mindre, tar lite gulvplass, er plasseringsvennlige og gir meget god varme.