Ofte stilte spørsmål

Her gir vi deg svar på noen av de mest vanlige spørsmålene vi får

Montering

Det snakkes mye om «effektiv pipehøyde». Hva betyr det?

Effektiv pipehøyde er høyden mellom røykrørinnføring og toppen av pipen. Denne bør være på min 3- til 3,5m.

Frisklufttilførsel

De aller fleste av våre produkter er utstyrt med en tilkoblingsstuss hvor montøren kan koble til ekstern luft. I moderne tette hus er det nødvendig med ekstern luft for å få ildstedet til å brenne optimalt.

Må jeg ha gulvplate foran ildstedet?

Dersom ikke annet er beskrevet i monteringsanvisningen skal det være gulvplate av ubrennbart materiale under hele ilstedet i tillegg til minst 300 mm foran ovnens ilegg. Noen frittstående ildsteder er laget slik at de bare trenger plate foran ildstedet. Det vil isåfall være spesifisert i monteringsanvisningen. 

Hør med din forhandler hvis du er usikker på hvordan gulvplaten skal plasseres i forhold til ditt ildsted. 

Kan jeg montere peis/ovn selv?

Ja, det kan du!

Men det finnes gode grunner til å bruke proffer.

Mang en norsk boligeier er vant til å gjøre mye selv, og montering av et nytt ildsted er sannsynligvis ikke noe unntak. Det er heller ikke noe som står i veien for å gjøre jobben selv, for det stilles ikke formelle kompetansekrav til den som skal montere et ildsted.

Likevel er det noen viktige ting du bør ta hensyn til. Det aller viktigste er å følge produsentens monteringsanvisning til punkt og prikke. Her finner du nemlig viktig informasjon om monteringen, inklusive informasjon om gjeldende avstander til brennbart materiale, behov for gulvplate, montering av røykrør mv. Dette er svært viktig informasjon å forholde seg til ettersom det både handler om din egen sikkerhet og fordi korrekt montering er en forutsetning for at produktgarantien skal gjelde.

Det er avgjørende å være klar over at det som regel er ulike krav og monteringsmåter for ulike ovner, så du kan ikke belage deg på å sjekke med naboen eller legge til grunn det samme som du gjorde på hytta. Du er med andre ord helt avhengig av anvisningen som gjelder for akkurat det ildstedet du har kjøpt.

Fakta

  • Du har lov til å montere ildsted selv.
  • Følg anvisningen for montering på ditt produkt – alle peiser og ovner har egne fremgangsmåter.
  • Meld fra til ditt lokale feiervesen når du er ferdig. De må kontrollere ildstedet før du tar det i bruk.
  • Selv om du kan gjøre jobben selv, kan det være smart å bruke en profesjonell montør. Da er du sikker på at alle krav ivaretas og at jobben gjøres raskt og effektivt. En ytterligere fordel med å bruke en montør er at vedkommende både kan gjøre montering og kontroll av ildstedet samtidig, slik at du kan bruke det samme dag som det blir montert. 

Gjør du det selv må du sende melding til brann-/feiervesen og få en fagperson til å kontrollere ildstedet før det kan tas i bruk. Brannvesenet skal alltid ha kopi av kontrollerklæringen som utstedes.

Skorstein og ildsted hånd i hånd

I tillegg til å montere ildstedet riktig som sådan, må du ha kjennskap til hvordan ildstedet og skorsteinen passer sammen. Det er nemlig ikke alltid du kan koble et hvilket som helst ildsted til en hvilken som helst skorstein. Er ikke ildsted og skorstein dimensjonert i forhold til hverandre vil du kunne oppleve dårlig trekk, økt forbruk av ved og mye soting under forbrenning. Dette bør du sjekke med fagfolk.

Det kan faktisk hende det er behov for å gjøre tiltak med skorsteinen, for eksempel rehabilitere den med stålrør dersom du har en teglsteinsskorstein. På den måten reduseres skorsteinens tverrsnitt og det gir bedre forutsetninger for god fyring med et moderne ildsted.

Husk også at store ildsteder kan være svært tunge, gjerne flere hundre kilo. Dermed kan det være behov for å forsterke konstruksjonen der den skal stå for å være sikker på at det ikke oppstår skader.

Hva skal jeg bruke for å lime peisen?

Elementene i en elementpeis skal punktlimes med varmebestandig acryl eller silikon.

Hva er minimum avstand fra ildstedet til brennbart materiale?

Avstanden vil variere fra produkt til produkt. Les monteringsanvisningen for ildstedet. Der finner du alle aktuelle minimumsavstander.

Kan jeg montere peis/ovn rett på tregulv?

Nei, gulvet må dekkes til med en stålplate i bunnen under innsatsen. Noen produkter kommer med en betongdel som dekker gulvet og da vil det ikke være nødvendig å bestille stålplate i tillegg. Dette kan du se i monteringsanvisningen som kan lastes ned for hvert produkt.

Montering
  • Dagens lovgivning gir deg mulighet til å montere ildstedet selv, men mange av våre forhandlere har også egne montører som kan gjøre jobben for deg. (Selvstendige montører?)


  • Du må forholde deg til bygningsmyndighetene og Deres krav ihht plan- og bygningsloven, inkludert tekniske forskrifter. Disse regulerer også om du har anledning til å montere ildsted (og/eller pipe) selv. Dette finner du informasjon om på din kommunes nettsted og hos Direktoratet for byggkvalitet.
Må jeg søke om å sette inn et nytt ildsted / bygge ny pipe?

Du trenger ikke å søke om å sette inn ny peis eller ovn. Du må derimot melde fra til feiervesenet i kommunen når ildstedet er montert. SKORSTEIN / PIPEfritak fra søknadsplikt gjelder ikke skorsteiner, verken oppføring eller endring.

Fritak fra søknadsplikt gjelder ikke skorsteiner, verken oppføring eller endring. Skorstein er søknadspliktig etter plan- og bygningslovens § 20-1 f) ; ”Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner,” jfr. plan og bygningslovens § 29-6.

Søknad om pipe omfattes av vanlige dokumentasjonskrav for byggesaker. Dette innebærer at søknaden må inneholde søknadsskjema, situasjonskart, gjenpart av nabovarsel, plan-, snitt- og fasadetegninger samt dokumentasjon av ansvar og kontroll.

For pipe som en del av et søknadspliktig arbeid etter plan- og bygningslovens § 20-2 (uten ansvar og kontroll) må selve arbeidet med skorstein allikevel ansvarsbelegges.

Må vi ha friskluft koblet direkte til ildstedet?

Spesielt i nye, helt tette hus er dette nødvendig for å få en god forbrenning. I eldre hus vil det normalt ikke være nødvendig.

Pipe og brannmur

  • Pipen din bør undersøkes, og størrelse på eventuell brannmur bør kontrollmåles i forhold til om den møter kravene til brannmur.


  • Pipens høyde og innvendig mål er med på å bestemme trekk og derav ildstedets forbrenningsevne. Det kan være lurt å ta mål og bilde av både pipe og brannmur så du kan vise dette til forhandler der du ønsker og kjøpe ditt nye ildsted.


Hva gjør jeg hvis betongen blir skadet?

Grunnet transport og håndtering kan det oppstå små skader på peisen. Dette kan repareres med medfølgende flislim. For perfekt resultat kan du sparkle og slipe med egnet sparkelmasse utenpå fliselimet. Mindre sår og ujevnheter sparkles.