Ofte stilte spørsmål

Her gir vi deg svar på noen av de mest vanlige spørsmålene vi får

Ved

Flammene slukker når jeg lukker igjen døren. Hva gjør jeg?

Dette kan tyde på at du ikke får høy nok temperatur/driftstemperatur i brennkammeret slik at ikke pipen trekker skikkelig. Prøv å bruke mer finkløyvd ved under opptenning og følg anvisninger i fyringsveiledningene.

Hvordan måler jeg fuktighet i veden?

Det er fuktmålere å få kjøpt til få hundrelapper. Dette kan være en god investering når man skal kjøpe ved. Det er ikke alltid vi er enige med vedprodusenter når de reklamerer med ”tørr” ved. Spør gjerne om de kan oppgi fuktighet i prosent.

Hvor tørr skal ved være?

Ved skal inneholde max 20% fuktighet.

Kan jeg fyre med fyringsbriketter?

Nei, våre innsatser/ovner er ikke godkjent for fyring med annet enn ved. Med fyringsbriketter kan temperatur i brennkammer og pipe bli meget høy og det er fare for overoppheting som kan skade produktet og i verste fall føre til brann.

Opptenningsventil

Noen ganger trenger man litt ekstra luft rett i bålet for å få det i gang litt raskere. Dette kan også forekomme når man har ventet litt for lenge før ilegg av mer ved. Denne luften kalles primærluft og styres ofte av en opptenningsventil. Ikke alle ildsteder er utstyrt med denne ventilen, men tilførsel av nok luft i opptenningsfasen kan også oppnås ved å sette døren på gløtt. Glemmer man å stenge opptenningsventilen etter bruk vil bålet kunne brenne for heftig, glasset kan sotes ned av avgassingen, eller etses melkehvitt av for høy temperatur.

Det ryker inn/lukter røyk i rommet når jeg fyrer. Hva gjør jeg?

Dette er et tegn på undertrykk i rommet, dvs at det er større trekk i rommet enn i pipen. Slå av eventuell mekanisk ventilasjon og kjøkkenvifte.

For å få i gang trekk i pipe er det viktig med hurtig opptenning med mye finkløyvd, tørr ved. Se våre fyringsveiledninger.

Hvis tiltakene overfor er fånyttes kan det være at det må gjøres utbedringer på skorsteinen. Kan skorsteinen være for kort? Trekk øker proporsjonalt med høyden på skorsteinen og en forlengelse av pipen kan være aktuelt. Er det andre ildsteder koblet til det samme pipeløpet?

Kan det trekke falsk luft? Dette kan i så fall redusere trekk drastisk. Prøv å tette eventuelle andre ildsteder godt igjen for så og testfyre.

Andre metoder for å behjelpe trekk i skorstein kan f.eks være å montere en vifte hvor du kan regulere trekken som du vil.

Sekundærluft

Veden som er lagt inn i brennkammeret vil begynne å avgi brennbare gasser etter hvert som temperaturen i brennkammeret og brenselet stiger. Ved er en fornybar ressurs, men det er også et brensel som inneholder både fast stoff som kull, og tjærestoffer som kan fordampe. Fordelingen mellom fast stoff og tjærestoffene er cirka 20/80, så mesteparten av vedkubben vil faktisk fordampe og brenne som gass i en vedovn.For å sikre nok luft til at disse gassene skal kunne brenne opp, også når man struper spyleluften, vil man ofte finne faste sekundærluftåpninger i brennkammerets bakvegg eller røykvenderplaten. Denne luften må tilføres over bålet slik at den ikke påvirker intensiteten til bålet.