Vedlikehold

Jeg får det ikke til å brenne skikkelig og glassene blir svarte av sot.

Det kan være uvant å fyre i et nytt rentbrennende ildsted.

Se vår fyringsveiledning her

Hva trenger jeg å gjøre når feiervesenet kommer?
  • Etter varsel om feiing skal hele fyringsanlegget være tilgjengelig og utstyrt og innrettet slik at det kan feies på en tilfredsstillende måte. Det skal være sikker adkomst for feier på tak.
  • Husstigen skal være så lang at den rekker 1 meter over tak. Hus hvor gesimshøyden er over 5 meter skal det være montert et stigefeste for å forhindre at stigen glir. Det skal være takstige/taktrinn forsvarlig montert. Dersom pipen er høyere enn 1,2 meter over tak skal det være montert en arbeidsplattform. Det skal være tilfredsstillende adkomst til sotluke.
  • Ha også monteringsanvisningen på ditt Nordpeis ildsted fremme slik at feier kan se de aktuelle sikkerhetsavstandene til ditt produkt.
Hvordan vasker jeg glasset?

Den enkleste måten å få glasset rent på, er å vaske det med fuktig tørkepapir. Dypp det fuktige papiret i litt aske, gni over glasset, og tørk av med rent papir. Har du en peis med heve-/senkedør, ser du hvordan du åpner hele glasset i instruksjonsmanualen.

Husk å vente til glasset er avkjølt før du vasker det.

Luftspyling av glassene

I eldre ildsteder kan det være irriterende at glasset i døren sotes ned og krever hyppig rengjøring. I moderne ovner og peiser er dette problemet løst med en luftekanal over glasset. Hensikten med kanalen er at det slippes ren luft inn i overkant av glasset, som spyler som en gardin nedover glasset i det varme brennkammeret.Den rene luften hindrer røykgassene i å komme i kontakt med og sote ned glasset. Den er også med på å styre intensiteten i bålet.

Om glasset i våre ildsteder

Glasset i våre ildsteder er keramisk. Det vil si at det tåler høye temperaturer og er slitesterkt. Ildfast glass har høyere smeltetemperatur, og kan derfor ikke gjenvinnes sammen med brukt emballasjeglass. Sørg for at keramisk glass leveres til mottak for ildfaste glass. Ikke sammen med vanlig glassgjenvinning. Det er et viktig bidrag for miljøet!

Hva må temperaturen i brennkammeret være før den rentbrennende funksjonen trer i kraft?

Det er mer enn temperatur som skal til for at forbrenning skal skje. Et rentbrennende ildsted er nøye avstemt med riktig isolering, lufttilførsel og geometri for at rentbrennende funksjon skal tre i kraft. Denne funksjonen kan man se spesielt godt når det har tatt fyr i nytt ilegg, og man reduserer innstillingen på fyringsventilen. Man vil da kunne se flammer rundt hullene bak i brennkammeret.

BRENNKAMMER

Brennkammeret er nøye avstemt med riktig mengde isolering og en geometri (konstruksjon) for å sikre ren forbrenning, også når man skal brenne sakte.Brennbare gasser må sikres tilstrekkelig oppholdstid i det varme brennkammeret til at alt brennbart er forbrent. De fleste av våre brennkamre er isolert med Thermotte™ et varmebestandig betongprodukt utviklet for formålet. Thermottedeler er å betrakte som slitedeler og kan byttes når det vises tydelige tegn på slitasje.Thermotten er laget i en delikat lys farge, som brennes ren ved normal bruk og fremstår lys også over tid. Thermotten er for øvrig mer slitesterk enn mange andre isolasjonsmaterialer på markedet.

Hvilken type maling skal jeg male peisen med?

Du kan bruke vanlig vannbasert, pustende maling.

Les tips om fremgangsmåte