Fyringsveileder

Velg det alternativet som passer for deg:

1. Bolig og ildsted

Vennligst velg et alternativ

Jeg har nytt ildsted i eldre bolig (2010 eller eldre)

ÅRSAK

 • Når man bytter ut et ildsted bytter man ofte til et nyere og mer moderne ildsted. Grunnet kravene til hvor rent ildstedene skal brenne vil de kreve en bedre pipetrekk som igjen kan gjøre at det nye ildstedet vil føles mer krevende å fyre i.

FORSLAG TIL UTBEDRING

 • Fyr godt opp med en del opptenningsved for å tørke ut og varme opp pipen (spesielt viktig etter at ildstedet/pipen ikke er blitt brukt på en stund).
 • Man kan også sette opp et vindu for å se om det fungerer bedre da og om rommet ildstedet står i gir nok luft til forbrenningen.

Jeg har nytt ildsted i ny bolig (2010 eller nyere)

ÅRSAK:

 • Ofte så kan ventilasjonsanlegget være stilt inn slik at det skaper et undertrykk. Ventilasjonsanlegget kan da skape et såpass stort trekk at det vil påvirke ildstedet.

FORSLAG TIL UTBEDRING:

 • Sjekk om det er montert ekstern tilluft til ildstedet og om dette er tett.
 • Sjekk innstillinger på ventilasjonssystem.


2. Type pipe

Vennligst velg et alternativ

Jeg har stålpipe

ÅRSAK

 • En stålpipe varmes mye raskere opp enn en tradisjonell murt skorstein.

FORSLAG TIL UTBEDRING

 • Kontroller at røykkanalen er fri for eventuelle blokkeringer.
 • Selv om en stålpipe varmes raskere opp enn andre piper/skorsteiner kan man allikevel oppleve forskjellige problemstillinger.
 • Man må også fyre godt opp i disse for å få varmet opp pipen for optimal trekk.

Jeg har murt skorstein (teglstein/element)

ÅRSAK

 • Felles for disse skorsteinene er at de kan dra til seg en del fuktighet når de ikke har blitt brukt på en stund, da blir skorsteinen kald og rå slik at man kan oppleve en dårligere trekk.

FORSLAG TIL UTBEDRING

 • Kontroller at røykkanalen er fri for eventuelle blokkeringer.
 • Fyr godt opp med en del opptenningsved (kun opptenningsved) mens man har døren på gløtt for å tørke ut og varme opp skorsteinen (spesielt viktig etter at ildstedet ikke er blitt brukt på en stund).
 • Prøv å lukke døren etter 5-15 minutter, slukker bålet kan man fortsette å fyre litt til mens døren står på gløtt.

Pipen er kort (mindre enn 3 meter)

ÅRSAK

 • Kort pipe = dårligere trekk, Lang pipe = bedre trekk.

FORSLAG TIL UTBEDRING

 • Vi anbefaler at en stålpipe skal være minimum 3,5 meter fra tilkoblingen på ildstedet til toppen av pipen. Element, leca, teglsteinsskorstein anbefaler vi minimum 4 meter.

Det er flere ildsteder koblet på samme pipe

ÅRSAK

 • En pipe vil trekke luft fra det stedet det er enklest å trekke fra.

FORSLAG TIL UTBEDRING

 • Sjekk pakninger på glass, dør osv. at disse er hele og tetter skikkelig.
 • Om man har flere ildsteder koblet på samme pipe er det lurt å stenge ventiler/spjeld/trekkreguleringer på andre ildsteder som ikke er i bruk.
 • Er det et nytt og et gammelt ildsted på samme pipeløp kan det gamle ildstedet allikevel være så utett etter man har stengt spjeld/trekkreguleringen(e) at det ødelegger trekken for det nye ildsteder.

3. Tilluft til ildstedet

Vennligst velg et alternativ

Tilluft via dobbeltløp skorstein

ÅRSAK

 • Jeg har murt skorstein med dobbeltløp, der den ene kanalen blir brukt som tilluft til ildstedet

FORSLAG TIL UTBEDRING

 • Dette er ingen god løsning da løpet man bruker for tilluften kan bli varmet opp av røykløpet slik at det skapes oppdrift i kanalen man har koblet tilluften til.

Det er ikke montert friskluftslange til ildstedet

ÅRSAK

 • Det er ikke montert friskluftslange til ildstedet

FORSLAG TIL UTBEDRING

 • Lukk opp et vindu eller en dør for å sikre at man tilfører nok luft til ildstedet, fungerer det da må man tilføre rommet mer luft i form av ventiler eller lignende.

Får ildstedet ditt luft fra utsiden av huset? (Gjennom f.eks pipe, yttervegg eller bjelkelag/gulv)

ÅRSAK

 • De fleste ildsteder i dag har en tilluftsstuss man kan koble på en slange slik at du kan sikre nok luft til forbrenningen ved å hente luft fra f.eks en dedikert luftekanal i pipen.

FORSLAG TIL UTBEDRING

 • Kontroller at det ikke er noe som blokkerer denne kanalen.
 • Er tilluftslangen montert ordentlig på tilluftstussen på ildstedet (Tetter ordentlig, satt på med slangeklemmer osv).
 • Om det allikevel ikke skulle fungere, ta kontakt med de du kjøpte pipen av, eller evt de som har montert den for mer hjelp.

Får ildstedet luft fra rommet?

ÅRSAK

 • Ildstedet trenger luft til forbrenningen i brennkammeret.
 • Om det ikke blir tilført nok luft vil ikke ildstedet fungere slik det skal.

FORSLAG TIL UTBEDRING

 • Forklaringen kan være så enkel som at ildstedet ikke blir tilført nok luft ifra rommet ildstedet står i.
 • Grunnen til dette kan være at det er få eller ingen ventiler som tilfører rommet luft.
 • Lukk opp et vindu eller en dør for å sikre at man tilfører nok luft til ildstedet, fungerer det da må man tilføre rommet mer luft i form av ventiler eller lignende.

4. Andre problemstillinger

Vennligst velg et alternativ

Flammene i brennkammeret slutter

ÅRSAK

 • Flammene i brennkammeret kveles og dør ut etterhvert enda trekkjusteringene står på full åpning.

FORSLAG TIL UTBEDRING

 • Lukk opp et vindu eller en dør for å sikre at man tilfører nok luft til ildstedet, fungerer det da må man tilføre rommet mer luft i form av ventiler eller lignende.
 • Har man en ventilert pipe hvor ildstedet får luft via egen luftekanal på pipen må det kontrolleres at det ikke er noe som blokkerer denne kanalen.
 • På elementpiper er det viktig at man varmer og tørker ut pipen før man oppnår en optimal trekk.

Ildstedet fungerte forrige sesong

ÅRSAK


FORSLAG TIL UTBEDRING

 • Kontroller at det ikke er noe som blokkerer røykkanalen/pipeløpet.
 • Ta også en kontroll av røykrøret som går fra ildsted og inn i pipen om man har murt pipe.

Røyk ut av ildstedet når kjøkkenviften er påslått

ÅRSAK

 • Jeg har murt skorstein med dobbeltløp, der den ene kanalen blir brukt som tilluft til ildstedet

FORSLAG TIL UTBEDRING

 • Sørg for en optimal/god trekk i pipen før man evt setter på kjøkkenviften. Oppstår problemet fortsatt må man vurdere å koble på ekstern tilluft til ildstedet eller evt flere veggventiler for å sikre nok luft i rommet.
 • Se over at pakningene til glass, dører osv er hele. Er noen av pakningene ødelagt eller slitt bør man bytte dette.
 • Man kan montere en røyksuger/vifte på pipen slik at man sikrer en god trekk hele tiden.

Det gamle ildstedet fungerte fint, men ikke det nye

ÅRSAK

 • Nye ildsteder kan oppleves som vanskeligere å fyre i enn eldre ildsteder.
 • Grunnet kravene om hvor rent ildstedene skal brenne så vil nye ildsteder kreve en bedre trekk da de er mye tettere enn de eldre var/er.
 • I de nye ildstedene skal man trekke/veilede luften på en helt annen måte enn i de eldre.

FORSLAG TIL UTBEDRING

 • Lukk opp et vindu eller en dør for å sikre at man tilfører nok luft til ildstedet, fungerer det da må man tilføre rommet mer luft i form av ventiler eller lignende.
 • Fyr godt opp med en del opptenningsved (kun opptenningsved) mens man har døren på gløtt for å tørke ut og varme opp pipen (spesielt viktig etter at ildstedet ikke er blitt brukt på en stund).
 • Prøv å lukke døren etter 5-15 minutter, slukker bålet kan man fortsette å fyre litt til mens døren står på gløtt.

Jeg har pusset opp, og ildstedet fungerer ikke som før

ÅRSAK

 • Når man pusser opp er det mange ting man kan gjøre under oppussing som kan påvirke ildstedet.
 • Huset blir tettere og rommet gir ikke ildstedet like mye luft som det gjorde før, eller at man setter inn ventilasjonsanlegg, kjøkkenventilator eller lignende som igjen kan påvirke luften ildstedet trenger.

FORSLAG TIL UTBEDRING

 • Lukk opp et vindu eller en dør for å sikre at man tilfører nok luft til ildstedet, fungerer det da må man tilføre rommet mer luft i form av ventiler eller lignende.

Det pulserer røyk ut av ildstedet en gang i blant

ÅRSAK

 • Dette kan komme av nedslag i pipen.

FORSLAG TIL UTBEDRING

 • Man kan oppleve nedslag i pipen dersom man har høy bebyggelse i form av f.eks fjell, skog/trær eller andre bygninger rundt boligen.
 • Man kan også oppleve nedslag om det er lavtrykk.


Røyken trekkes ikke opp i pipen

ÅRSAK

 • Røyken trekkes ikke opp i pipen.

FORSLAG TIL UTBEDRING

 • Kontroller at det ikke er noe som blokkerer røykkanalen/pipeløpet.
 • Om det ikke er noe som blokkerer pipeløpet kan man lukke opp et vindu eller en dør for å sikre at man tilfører nok luft til ildstedet, fungerer det da må man tilføre rommet mer luft i form av ventiler eller lignende.

Hvordan fyre riktig?

Moderne ildsteder stiller strengere krav enn eldre ildsteder til skorsteinstrekk, friskluft til forbrenningen og opptenning for å få forbrenningen til og fungere optimalt.

Les våre generelle fyringstips

Har du ikke fått svar på det du lurte på, eller ønsker å sende oss en henvendelse? Dersom du har problemer med et produkt kjøpt av oss eller av andre årsaker har behov for veiledning ber vi deg fylle ut et reklamasjonsskjema. Les også igjennom våre garantivilkår.