Hvordan fyre riktig

Moderne ildsteder stiller strengere krav enn eldre ildsteder til skorsteinstrekk, friskluft til forbrenningen og opptenning for å få forbrenningen til og fungere optimalt. Til forskjell fra eldre ildsteder, tar moderne ildsteder kun inn luft til forbrenningen via dedikerte inntak for dette, og fordeler luften inn i brennkammeret via kanaler slik at forbrenningen skal få den luften den trenger og der den trenger den.

Skorsteinshøyde, skorsteinsstørrelse, skorsteinskvalitet (herunder fuktig pipeløp), ildstedets tilgang på friskluft, ytre påkjenninger som ventilasjonsanlegg, varmepumpe, kjøkkenventilator osv, er alle faktorer som spiller inn på en forbrenningsprosess – i tillegg til vedkvalitet og opptenningsmetode.

Fyringstips

  • Sørg for at ildstedet har god tilgang til friskluft (direkte koblet til frisk uteluft er å foretrekke), sørg for å ha ved av god kvalitet (16-20% fuktighet). Vær obs på at påvirkning fra ventilasjonsanlegg og andre mekaniske vifteløsninger kan påvirke ildstedet.

 

  • Del vedkubbene i opptenningskubber som ikke er større enn 5cm i diameter, legg de laftet i brennkammeret slik at det er godt med luft mellom kubbene helt til du har fylt 2/3 deler av brennkammerets høyde. Fordel 3-4 opptenningsposer i toppen og tenn på.

 

  • Lukk døren inntil slik at den står på gløtt og ha alle opptennings og fyringsventiler på full åpning.
  • Når flammene har tatt godt tak i veden, kan du lukke døren helt igjen, men vent med og stenge evt opptenningsventil til du ser at det brenner godt.

 

  • Fyringsventilen kan gjerne stå på full åpning under hele det første opptenningsbålet.
    Når opptenningsbålet har brent helt ned, og det kun er glør igjen i brennkammeret, kan du åpne døren forsiktig på gløtt for å utjevne trykkforskjellen mellom brennkammer og rommet, før du åpner døren helt for videre ilegg.

 

  • Legg inn ilegg og lukk døren. Pass på at ilegget tar fyr før du snur ryggen til ildstedet.

 

Dersom informasjonen over ikke løste ditt problem, kan du få ytterligere løsningsforslag tilpasset din situasjon i vår veileder.