Derfor bør du fyre i et rentbrennende ildsted

I dag er det er krav til at alle nye vedovner som installeres i norske hjem skal være rentbrennende.

Omtrent halvparten av alle peiser og ovner i norske hjem er per i dag rentbrennende. Dette vil si at ildstedet er produsert etter 1998. Ved å bytte til et rentbrennende ildsted sparer du både miljøet og lommeboken for mange utgifter.

Fordeler ved et rentbrennende ildsted:

  • Andelen av svevestøv som kommer ut av pipa reduseres med inntil 90 %
  • Man får et sunnere inneklima. Gamle ovner slipper ut mer partikler i rommet
  • Man trenger bare halvparten så mye ved for å gi samme energimengde som et eldre ildsted
  • Ovnen er mer effektiv, og du får dermed mer varme ut av hver vedkubbe
  • Ovnen er enklere i bruk og reduserer mengden aske
Snittbilde av rentbrennende innsats

Oppfordring fra Naturvernforbundet

– For å redusere utslippene fra vedfyring er det viktig å bruke rentbrennende vedovner. Noen kommuner gir støtte til utskiftning av gamle ovner mot nye som forurenser langt mindre. Slike ordninger bør finnes i andre byer som har helseskadelig luftforurensning. Vi oppfordrer folk til å benytte seg av dette, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

– Ved er en miljøvennlig oppvarmingsmetode ettersom den ikke øker CO2-konsentrasjonen i atmosfæren, men det kan gi utslipp av partikler til nærmiljøet. Derfor er det viktig å fyre riktig og skifte ut de gamle vedovnene.

Mer miljøvennlig fyring

Nye rentbrennende ovner gir små utslipp og er langt mer energieffektive enn gamle ovner som ofte har ufullstendig forbrenning. De beste nye rentbrennende ovnene har en virkningsgrad på rundt 80 %, mens gamle ovner kan ha en virkningsgrad ned mot 50 %.

Ved å tenne på fra toppen i stedet for fra bunnen av bålet reduseres også utslippene.