Hva betyr det at peisen er rentbrennende?

En rentbrennende peis eller ovn har et dobbelt forbrenningssystem som omdanner gasser og partikler til varme.

Vedfyring er - takket være moderne teknologi - dermed blitt en miljøvennlig måte å varme opp boligen på.

Ildsteder fra Nordpeis har sekundærforbrenning og er rentbrennende. Ved sekundærforbrenning skjer forbrenningen i to trinn: Først brenner veden, deretter antennes røykgassene av forvarmet luft. Dette gjør at ildstedet har minimalt med utslipp av sotpartikler og uforbrente gasser (for eksempel CO), og er bedre for miljøet. Rentbrennende ildsteder trenger lite ved for å oppnå god varmeeffekt, faktisk opptil 50 % lavere enn tradisjonelle ovner og peiser. Dermed sparer du både lommebok og miljø.

Fordelene ved å fyre i et rentbrennende ildsted er at over 80 % av gassene og partiklene gjøres om til varme. Det blir dermed minimalt med røykutslipp, noe som er bra for miljøet. Mindre røyk reduserer også faren for pipebrann betraktelig.

Visste du forresten at ved går under betegnelsen fornybar ressurs?

Snittbilde av rentbrennende innsats

Fakta

 • Et rentbrennende ildsted har et dobbelt forbrenningssystem som omdanner gasser og partikler i røyken til varme.
 • Teknologien gjør det miljøvennlig å fyre i peis og ovn.
 • Alle Nordpeis ildsteder er rentbrennende

Slik fungerer rentbrenning:

 1. Opptenningsventilen trekkes ut for å gi ekstra tilførsel av forbrenningsluft og stenges når veden har tatt skikkelig fyr.
 2. Brennkammeret får nå tilførsel av sekundærluft i bakkant av brennkammeret. Denne lufttilførselen er ikke justerbar, og fungerer som en “oksygensky” som spyles over de uforbrente gassene og antenner disse.
 3. Med fyringsventilen justeres mengden forbrenningsluft. Denne luften tilføres bålet over glassdøren og forhindrer samtidig sotdannelse på glasset (luftspyling av glassene)
 4. Røykgassen som går ut av pipa er minimal og vi har det vi kaller for en “ren forbrenning”.

Bålet skal brenne med friske livlige flammer, som justeres ved hjelp av fyringsventilen. For å oppnå en optimal forbrenning, må temperaturen opp til 600 ‑ 800°C. Det er best å fyre jevnlig med en liten mengde ved. Temperaturen og utnyttelsen av veden øker radikalt samtidig som forurensningen minimeres.

Hvordan fyre miljøvennlig

 • Fyr utelukkende med ren og tørr ved.
 • For å oppnå en optimal forbrenning, må temperaturen opp til 600‑800°C.
 • Det er best å fyre jevnlig med en liten mengde ved.

Røyken som kommer ut av pipen viser deg om du fyrer riktig. Å fyre i moderne ildsteder er ikke det samme som å fyre i gamle peiser og ovner. Der man tidligere fyrte opp nedenifra, er nyere ildsteder konstruert slik at man skal tenne på ovenifra. Hvis det legges for mange vedkubber på et glødelag, vil den tilførte luften ikke være tilstrekkelig til å oppnå den nødvendige temperaturen, og gassene vil forsvinne uforbrent ut gjennom pipen.

En rentbrennnede peisovn er bra for miljøet og lommeboken

Fyrer jeg riktig?

Røyken som kommer ut av pipen viser deg om du fyrer riktig. Å fyre i moderne ildsteder er ikke det samme som å fyre i gamle peiser og ovner. Der man tidligere fyrte opp nedenifra, er nyere ildsteder konstruert slik at man skal tenne på ovenifra.

 • Gul-hvit eller svart tyder det på at forbrenningen ikke er fullstendig.
 • Nesten usynlig røyk - du bruker ildstedet ditt riktig.
 • Det er normalt med litt grå-hvit røyk i noen minutter etter hvert ilegg. Dette er vannet i veden som kommer ut som damp.

Flere tips for å fyre optimalt