Nasze cele i wartości

Nasi pracownicy są dla nas największą wartością; to ich wiedza, kompetencje i doświadczenie codziennie przyczyniają się do sukcesów naszej firmy.

Ciągłe doskonalenie

Dajemy naszym pracownikom możliwość rozwoju oraz udziału w licznych projektach usprawniających procesy, dzięki czemu mogą poszerzać swoje kwalifikacje.

Zatrudniamy oraz kształcimy nowych pracowników. Zapoznajemy kolejne pokolenie z naszymi procesami i produktami oraz zachęcamy młodych ludzi, żeby zgłaszali się na praktyki i rozpoczynali karierę w naszej firmie.

Bezpieczeństwo

Naszym celem jest, żeby pracownicy czuli się bezpiecznie w miejscu pracy, dlatego nie uznajemy kompromisów w kwestiach zdrowia i bezpieczeństwa.

Również nasze produkty spełniają normy, standardy i wymagania prawne dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa podczas ich całego cyklu eksploatacji.

Szacunek

Darzymy szacunkiem wszystkich naszych pracowników. Cenimy i wspieramy różnorodność. Budujemy atmosferę zaufania, dzięki czemu nasi pracownicy mogą się swobodnie wypowiadać i udzielać informacji. Zachęcamy do wzajemnego wsparcia oraz do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.