Polityka Prywatności

Szanowni Państwo,

w związku z obowiązującymi przepisami prawa informujemy, że firma Nordpeis Poland Sp. Z o.o. z siedzibą w Trzciance REGON 570844191 przetwarza Państwa dane osobowe w związku ze świadczeniem usług sprzedaży towarów oraz z zatrudnieniem pracowników, w związku z czym Dbając o Państwa integralność pragniemy przekazać informacje dotyczące przetwarzania Waszych danych osobowych.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest firma Nordpeis Poland Sp. z o.o. w Trzciance. Nasze dane kontaktowe to Nordpeis Poland Sp. z o.o., ul.27 Stycznia 47-48, 64-980 Trzcianka; e-mail adres: [email protected].

Cel i podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane osobowe jedynie w niezbędnym zakresie pozwalającym nam na realizację uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych, w szczególności :

  • realizacji zamówień towarów, w tym przygotowania oferty, obsługi sprzedaży, dostawy towaru
  • obsługi reklamacji towarów,
  • dokonania rozliczeń finansowych i podatkowych, prowadzenia wymaganej prawem dokumentacji księgowej
    i podatkowej
  • windykacji należności,
  • rekrutacji i zatrudnienia pracowników,
  • przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienia rozliczalności.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych, na przykład nazwiska, adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu, odbywa się zawsze zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych [RODO] oraz z krajowymi przepisami o ochronie danych obowiązującymi spółkę Nordpeis Poland. Dane pozyskaliśmy od Państwa, w szczególności na podstawie otrzymanych formularzy, pism, umów, oświadczeń itp.

Konieczne jest, abyśmy zbierali dane osobowe w celu zawarcia z Państwem umowy, a także spełnienia wymogów prawnych. Nie są Państwo zobowiązani do podawania nam danych osobowych, jednakże może się okazać, że nie będziemy mogli zrealizować usługi czy też nawiązać stosunku pracy.

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą firmy świadczące usługi w ramach realizacji wspólnych celów, tj. ochrony obiektów, obsługi prawnej, wsparcia technicznego systemów ERP, utylizacji dokumentacji, szkoleń oraz innych usług świadczonych na rzecz pracowników Northstar Poland.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do realizacji wyżej wymienionego celu przetwarzania. Nie przechowujemy jednak Twoich danych osobowych dłużej niż wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

Twoje prawa

Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody, masz prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Masz prawo zażądać dostępu do informacji dotyczących przetwarzanych danych osobowych i żądania ich sprostowania. Masz również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych oraz prawo do żądania usunięcia twoich danych osobowych. Masz również prawo do otrzymywania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadanym do odczytu maszynowego formacie oraz prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi (przenoszenie danych).

W celu skorzystania z tych praw prosimy o kontakt:

Nordpeis Poland Sp. z o.o, ul.27 Stycznia 47-48, 64-980 Trzcianka; adres e-mail: [email protected].

Jeśli nie jesteś zadowolony z naszej usługi, masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.