Om våra produkter

Vad är en askbehållare?

I vissa kaminer finns en behållare under brännkammaren där den aska som blir kvar samlas. Det är viktigt att askbehållaren har rätt storlek. Om den är för liten gör den ingen nytta. Har man en mindre kamin kan det vara enklare att ta ut askan direkt ur brännkammaren med en liten spade eller asksug. Nordpeis har med få undantag valt att tillverka eldstäder utan askbehållare. Dagens rent förbrännande kaminer är så effektiva att det inte blir så mycket aska och vi rekommenderar därför att man använder en asksug. Nordpeis rekommenderar att man använder en asksug i mindre brännkammare. Det är en hygienisk och bra lösning jämfört med en liten askbehållare som man riskerar att spilla ur.

Brännkammare

Brännkammaren är noggrant utformad med rätt mängd isolering och konstruerad för att säkerställa en ren förbränning, även vid lågintensiv eldning. Brännbara gaser måste hållas kvar i den varma brännkammaren tills allt brännbart är förbränt. De flesta av våra brännkammare är isolerade med Thermotte™, en värmebeständig betongprodukt som är utvecklad för ändamålet. Thermottedelar slits med tiden och kan bytas ut när de visar tydliga tecken på slitage. Materialet har en fin ljus färg som bränns ren vid normal eldning och förblir ljus även över tid. Thermotten är dessutom betydligt mer slitstark än många andra isoleringsmaterial på marknaden.

Var kan jag hitta dokumentation om min produkt?

På våra produktsidor hittar du all teknisk information och dokumentation om produkten.

Gå till alla produkter här

Eldningsventil

För att kunna styra mängden luft och brasans intensitet har de flesta tillverkare byggt in en ventil, med vilken man kan styra tillförseln av spolningsluft. Man behöver vänja sig vid sin kamin för att kunna reglera ventilen rätt. För mycket luft ger en alltför intensiv brasa och för hög temperatur. Med för lite luft (lufttillförseln stryps) ökar risken för att glaset blir sotigt och att brasan inte kan hålla tillräckligt hög temperatur för att förbränningen ska bli optimal.

Garanti

Här hittar du information om vår garantivillkor

Insats

Insatsen är själva brännkammaren med isoleringsskivor, ram och lucka. En insats är helt enkelt "lådan" med de funktioner som behövs för att upprätthålla en bra förbränning. En sluten kamin består huvudsakligen av en insats som är placerad i en omramning av betong, mursten eller liknande. Insatserna finns i flera storlekar och utföranden, med stora glas, små glas och vinklade glas. I vårt sortiment finns omramningar som är anpassade till de olika insatserna, men man kan också välja att bygga in insatsen efter sina egna önskemål.

KW

kW står för kiloWatt, eller 1000 W om man så vill, vilket är en effektenhet. Omräknat till den äldre enheten hästkrafter (hk) är 1 kW = 1,36 hk. Effekt är hur stor energimängd som omvandlas under en given tidsperiod.

Måste jag använda Nordpeis omramningar till insatserna?

Nej, det går att använda Nordpeis insatser i en egenmurad omramning. I monteringsanvisningen för insatsen anges säkerhetsavstånd, mått på tillufts-/frånluftsventiler m.m.

Omramning

En insats placeras normalt i en omramning. Omramningen kan bestå av olika icke brännbara material som avger konvektionsvärme. Våra färdiggjutna omramningar är gjorda av armerad specialbetong. Om du vill mura din egen omramning är det viktigt att tänka på att luft måste kunna cirkulera runt insatsen. Det finns krav på hur stora avstånd det ska vara under, vid sidan om och ovanför insatsen. En omramning ger normalt mer konvektionsvärme än en fristående kamin eftersom kanalerna där luften flödar blir betydligt större. Många associerar ordet eldstad med något stort, tungt och utrymmeskrävande som inte avger så mycket värme. Moderna omramningar är mindre, tar inte upp så mycket golvutrymme och avger värme mycket bra.

Utgångna modeller

Här hittar du teknisk dokumentation till våra utgångna modeller.