Underhåll och behandling

Hur rengör jag glaset?

Det enklaste sättet att rengöra glaset på är att torka det med ett fuktat papper. Doppa det fuktade pappret i lite aska, gnid det över glaset och torka av med ett rent papper. Om du har en kamin med höj-/sänkbar lucka framgår det av bruksanvisningen hur du öppnar hela glaset.

Kom ihåg att vänta tills glaset har svalnat innan du rengör det.

Jag får inte brasan att brinna bra och glasen blir svarta av sot

Det kan være uvant å fyre i et nytt rentbrennende ildsted.

Les vår Eldningsguide

Luftspolning av glasen

I äldre eldstäder kan glasluckan lätt bli sotig och den måste därför rengöras ofta. I moderna kaminer har detta problem lösts i och med att det finns en luftkanal ovanför glaset. Syftet med kanalen är att släppa in frisk luft längs glasets övre kant. Luften spolas sedan ner som en gardin över glaset i den varma brännkammaren. Den rena luften hindrar rökgaserna från att komma i kontakt med och sota ner glaset. Den bidrar även till att styra brasans intensitet.

Om glaset i våra eldstäder

Glaset i våra eldstäder är keramiskt. Det innebär att det tål höga temperaturer och är slittåligt. Eldfast glas har högre smälttemperatur och kan därför inte återvinnas som glas. Sortera därför keramiskt glas som eldfast glas. Lämna det inte till glasåtervinning. Det är ett viktigt bidrag till miljön!

Hur hög måste temperaturen vara i brännkammaren för att det ska ske en ren förbränning?

Det är inte bara temperaturen som avgör hur bra förbränningen blir. En eldstad med ren förbränning måste även ha rätt isolering, lufttillförsel och rätt dimensioner för att detta ska fungera. Detta syns särskilt tydligt när ny ved antänds och man minskar lufttillförseln via ventilen. Då kan man se lågor runt hålen längst bak i brännkammaren.

Brännkammare

Brännkammaren är noggrant utformad med rätt mängd isolering och konstruerad för att säkerställa en ren förbränning, även vid lågintensiv eldning. Brännbara gaser måste hållas kvar i den varma brännkammaren tills allt brännbart är förbränt. De flesta av våra brännkammare är isolerade med Thermotte™, en värmebeständig betongprodukt som är utvecklad för ändamålet. Thermottedelar slits med tiden och kan bytas ut när de visar tydliga tecken på slitage. Materialet har en fin ljus färg som bränns ren vid normal eldning och förblir ljus även över tid. Thermotten är även betydligt mer slitstark än många andra isoleringsmaterial på marknaden.

Vilken typ av färg kan jag måla kaminen med?

Du kan använda vanlig vattenbaserad och luftgenomsläpplig färg.

Läs våra tips om hur man kaklar eller målar eldstaden

Vad behöver jag göra när sotaren kommer?
  • När du fått meddelande om sotning ska hela eldstaden vara tillgänglig och iordningställd så att det går enkelt att sota. Sotaren ska kunna ta sig upp på taket på ett säkert sätt.
  • Stegen ska räcka minst 1 meter över takfoten. Om takfotshöjden är högre än 5 meter ska det finnas ett stegfäste som förhindrar att stegen glider. Det ska finnas en ordentligt monterad takstege. Om skorstenen är högre än 1,5 över taket ska det finnas en arbetsplattform. Sotningsluckan ska vara lättåtkomlig.
  • Ha även monteringsanvisningen till din Nordpeiskamin till hands så att sotaren kan se de aktuella säkerhetsavstånden för din produkt.