Ofte stilte spørsmål

Her gir vi deg svar på noen av de mest vanlige spørsmålene vi får

Ved

Det ryker in/luktar rök i rummet när jag eldar. Vad ska jag göra?

Det är ett tecken på att det är undertryck i rummet, dvs. att luften flödar ut i rummet i stället för in i rökkanalen. Stäng av eventuell mekanisk ventilation och köksfläkten.

För att det ska bli drag från kanalen är det viktigt att brasan tar sig snabbt. Använd fint kluven, torr ved. 

Om ovanstående åtgärder inte fungerar kan skorstenen behöva justeras. Kan skorstenen vara för kort? Draget ökar proportionellt med höjden på skorstenen och det kan vara en bra idé att förlänga kanalen. Är andra eldstäder anslutna till samma kanal?

Kan det dras ut "falsk" luft? Det kan i så fall göra att draget minskar drastiskt. Testa att täta luckor och spjäll till eventuella andra eldstäder och tänd brasan igen.

Ett annat sätt att avhjälpa problem med drag från skorsten kan vara att installera en fläkt så att du själv kan reglera draget.

Hur mäter jag fukthalten i veden?

Det finns fuktmätare att köpa för några hundralappar. Det kan vara en bra investering när man ska köpa ved. Det är inte alltid vi är eniga med vedproducenter som marknadsför "torr" ved. Fråga gärna om de kan uppge fukthalten i procent.

Hur torr ska veden vara?

Veden får innehålla max 20 % fukt.

Kan jag elda med briketter?

Nej, våra insatser/kaminer är inte godkända för eldning med något annat än ved. Med briketter kan temperaturen i brännkammaren och rökkanalen bli väldigt hög och det finns risk för överhettning, vilket kan skada produkten och i värsta fall orsaka brand.

Lågorna slocknar när jag stänger luckan. Vad ska jag göra?

Det kan tyda på att drifttemperaturen i brännkammaren inte är tillräckligt hög och att draget från skorstenen därför inte blir kraftigt nog. Testa att använda finare kluven ved när du tänder brasan och följ instruktionerna i eldningsguiden.

Sekundärluft

Veden i brännkammaren börjar avge brännbara gaser när temperaturen i brännkammaren och bränslet stiger. Ved är en förnybar resurs, men det är också ett bränsle som innehåller både fasta material, t.ex kol, och tjärämnen som kan förångas. Fördelningen mellan fasta material och tjärämnen är cirka 20/80, så merparten av vedträet kommer faktiskt att förångas och förbrännas som gas i en vedkamin. För att säkerställa att det finns tillräckligt mycket luft för att dessa gaser ska förbrännas, även när man stryper spolningsluften, finns det ofta fasta sekundärluftöppningar i brännkammarens bakvägg eller i rökavskiljaren. Denna luft måste tillföras ovanför brasan så att den inte påverkar eldens intensitet.

Tändningsventil

Ibland behöver lite extra luft tillföras direkt till brasan för att den ska ta sig snabbare. Det kan också behövas om man har väntat lite för länge med att lägga in ny ved. Den luften kallas primärluft och styrs ofta av en tändningsventil. Alla eldstäder är inte utrustade med en sådan ventil, men det går också att tillföra luft under tändningsfasen genom att ställa luckan på glänt. Om man glömmer att stänga tändningsventilen kan brasan börja brinna för häftigt, glaset kan bli sotigt av gaserna eller mjölkvitt av den höga temperaturen.