Hur torr ska veden vara?

Veden får innehålla max 20 % fukt.