Måste jag använda Nordpeis omramningar til insatserna?

Nej, det går att använda Nordpeis insatser i en egenmurad omramning. I monteringsanvisningen för insatsen anges säkerhetsavstånd, mått på tillufts-/frånluftsventiler m.m.