Förbränningskammare

Förbränningskammaren är noggrant dimensionerad och har rätt mängd isolering och geometri (konstruktion) för att det ska ske en ren förbränning, även när brasan brinner svagt.

Brännbara gaser måste hållas kvar i den varma brännkammaren tills allt brännbart är förbränt. De flesta av våra brännkammare är isolerade med Thermotte™, en värmebeständig betongprodukt som är utvecklad för ändamålet. Thermottedelar slits med tiden och kan bytas när de visar tydliga tecken på slitage.

Thermotten har en fin ljus färg som bränns ren vid normal användning så att den behåller sin ljusa ton. Thermotten är även betydligt mer slitstark än många andra isoleringsmaterial på marknaden.