Glas

Glaset i våra kaminer är keramiskt. Det innebär att det tål höga temperaturer och är slittåligt. Eldfast glas har högre smälttemperatur och kan därför inte återvinnas som glas. Sortera därför keramiskt glas som eldfast glas. Lämna det inte till glasåtervinning. Det är ett viktigt bidrag till miljön!