Omramning

En insats placeras normalt i en omramning. Omramningen kan bestå av olika icke brännbara material som avger konvektionsvärme. Våra färdiggjutna omramningar är gjorda av armerad specialbetong. Om du vill mura din egen omramning är det viktigt att tänka på att luft måste kunna cirkulera runt insatsen. Det finns krav på hur stora avstånd det måste vara under, vid sidan om och ovanför insatsen.

En omramning ger normalt mer konvektionsvärme än en fristående kamin eftersom kanalerna där luften flödar blir betydligt större. Många associerar ordet eldstad med något stort, tungt och utrymmeskrävande som avger lite värme. Moderna omramningar är mindre, tar upp lite golvutrymme och ger mycket bra värme.