Vad betyder kW?

kW står för kiloWatt, eller 1000 W om man så vill, vilket är en effektenhet. Ett annat sätt att ange detta är i hästkrafter (hk), där 1,36 hk = 1 kW.

Effekt är hur stor energimängd som omvandlas under en given tidsperiod.