Vad innebär ren förbränning?

En insats med ren förbränning kan hantera de icke förbrända gaser som bildas ovanför veden. Syre tillförs då genom särskilda hål så att dessa gaser antänds. Detta bidrar till att föroreningarna minskar med upp till 90 % och den energi som omvandlas till värme ökar med upp till 60 %.