Voinko asentaa takan/kamiinan itse?

Yleisesti ottaen kyllä. Jos olet epävarma, kysy valtuutetulta jälleenmyyjältämme tai paikalliselta rakennusvalvontaviranomaiselta neuvoa rakentamismääräyksiä koskevissa asioissa.

Lupa-asiat riippuvat kohteesta. Uuden tulisijan asentamiseen ja liittämiseen hormiin, jossa ei ole ollut aiemmin takkaa ja savuhormia, on haettava rakennuslupa paikallisilta rakennusvalvontaviranomaisilta. Viranomainen tekee lopputarkastuksen. Remontti- ja korjauskohteissa on haettava rakennus- tai toimenpidelupa paikalliselta rakennusvalvontaviranomaiselta. Selvitä faktat aina hyvissä ajoin ennen asennusta.

Tulisijan poltto- ja lämmitysominaisuudet edellyttävät perehtyneisyyttä ja helpoiten nämä tiedot löytyvät valmistajan asennusohjeista.

Talon omistaja on itse vastuussa turvavaatimusten täyttämisestä ja asennuksen tarkastuttamisesta vaaditulla alan asiantuntijalla. Asennuksesta on ilmoitettava nuohoojalle, koska nuohoustarve muuttuu.

Taloyhtiössä täytyy muistaa ottaa yhteys isännöitsijään ja/tai hallitukseen ennen projektin aloittamista huoneiston muutostyöluvan saamiseksi. Työtä ei saa aloittaa ennen, kuin taloyhtiö on hyväksynyt suunnitelman.