Foto: @inredanytthus

Krav og regler til peis og ovn

Når du skal sette inn en peis eller ovn er det svært viktig at du forholder deg til gjeldende krav og retningslinjer.

Avstand til brennbart materiale

Både peis og pipe avgir mye varme, og det er svært viktig at ildstedet ikke plasseres for nærme brennbart materiale. Det første du må tenke på er hvor peisen skal plasseres i rommet. Mål opp avstanden til veggen både bak og ved siden av, spesielt hvis du skal plassere den i et hjørne. Øvrig interiør, som sofa, bokhyller og kjøkkenskap må du også ta hensyn til. Tak, vinduer og dragere legger også føringer for hvor du kan plassere ildstedet.

Det finnes ingen generelle regler for avstand til brennbart materiale. Alle peiser og ovner har oppgitt sikkerhetsavstander i monteringsanvisningen, og disse må følges nøye.

NB! Husk gulvplate

  • Gulvplate er påkrevd når gulvet er av brennbart materiale
  • Gulvplaten skal normalt dekket 30 cm av gulvet foran peisovnen. Se alltid i monteringsanvisningen om egne mål gjelder for ditt produkt
  • Gulvplater fåes kjøpt i blant annet glass og stål. Du kan også lage selv av ikke-brennbart materiale som for eksempel fliser av stein

Tekniske krav

Du må forholde deg til bygningsmyndighetene og deres krav i henhold til plan- og bygningsloven, inkludert tekniske forskrifter. Disse regulerer også om du har mulighet til å montere peisen eller pipen selv. Du finner informasjon på din kommunes nettsider eller hos Direktoratet for Byggkvalitet.

Når ildstedet er montert må det utføres kontroll før du kan ta det i bruk. Du må også melde fra til Brann og Feiervesenet i din kommune om at du har har satt inn ildsted.

Det er et krav i dag at alle peiser og ovner som installeres skal være rentbrennende. Disse gir ut minimalt med røyk og gasser og er langt mer miljøvennlige enn eldre modeller.

Plassering i boligen

Du bør tenke på hvor i huset peisovnen skal stå. Dette har mye å si for hvordan fordelingen av varmen blir. Husk at varm luft stiger. Har du et hus med flere etasjer, kan det være lurt å plassere ildstedet nederst. Da vil etasjene over nyte godt av varmen som kommer nedenifra.

For noen er det aktuelt å ha flere ildsteder i boligen. Da må du også vite om dette er noe pipen er dimensjonert for.

Tilførsel av friskluft

I noen tilfeller vil du også kunne trenge friskluft direkte tilført ildstedet. Dette gjelder spesielt i moderne boliger som er godt isolert. Frisklufttilførsel vil gi peisen den luften den trenger utenifra.

Friskluft kan enten hentes gjennom kanaler som ligger langs pipen, en såkalt ventilert stålpipe, eller gjennom en separat tilkoblingsstuss. I det første tilfellet trenger du ikke tenke på ekstra tilkobling eller rør ut. Det andre tilfellet krever at det går en kanal ut av huset ditt, som oftest i rør ut av veggen bak ildstedet. Hvis peisen ikke står inntil en yttervegg, må kanalen føres ut av huset gjennom rør, for eksempel under gulvet.

Tåler gulvet vekten av en ny peis?

Du må også undersøke hvor mye ekstra vekt gulvet ditt tåler. De fleste ovner og elementpeiser er nå så lette at de kan plasseres rett på et normalt gulv. Ønsker du en tyngre løsning eller er i tvil om gulvet tåler belastningen, bør du få det undersøkt av en fagmann. En del varmeforhandlere gjør også denne befaringen for deg.

Forhør deg med fagfolk

Skal du sette inn både pipe og peis i et hus som ikke har ildsted fra før av, kan det være lurt å få en befaring av fagfolk. De kjenner til hvordan bygninger er konstruert og kan gi råd tilpasset akkurat ditt prosjekt. Noen lurer også på om de kan montere ildstedet selv, og det kan man faktisk. Men - det være lurt å benytte fagfolk til denne jobben.