Må jeg søke om å sette inn et nytt ildsted / bygge ny pipe?

Du trenger ikke å søke om å sette inn ny peis eller ovn. Du må derimot melde fra til feiervesenet i kommunen når ildstedet er montert. SKORSTEIN / PIPEfritak fra søknadsplikt gjelder ikke skorsteiner, verken oppføring eller endring.

Fritak fra søknadsplikt gjelder ikke skorsteiner, verken oppføring eller endring. Skorstein er søknadspliktig etter plan- og bygningslovens § 20-1 f) ; ”Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner,” jfr. plan og bygningslovens § 29-6.

Søknad om pipe omfattes av vanlige dokumentasjonskrav for byggesaker. Dette innebærer at søknaden må inneholde søknadsskjema, situasjonskart, gjenpart av nabovarsel, plan-, snitt- og fasadetegninger samt dokumentasjon av ansvar og kontroll.

For pipe som en del av et søknadspliktig arbeid etter plan- og bygningslovens § 20-2 (uten ansvar og kontroll) må selve arbeidet med skorstein allikevel ansvarsbelegges.