Montering

  • Dagens lovgivning gir deg mulighet til å montere ildstedet selv, men mange av våre forhandlere har også egne montører som kan gjøre jobben for deg. (Selvstendige montører?)


  • Du må forholde deg til bygningsmyndighetene og Deres krav ihht plan- og bygningsloven, inkludert tekniske forskrifter. Disse regulerer også om du har anledning til å montere ildsted (og/eller pipe) selv. Dette finner du informasjon om på din kommunes nettsted og hos Direktoratet for byggkvalitet.