Hvor tørr skal ved være?

Ved skal inneholde max 20% fuktighet.