Kan jeg fyre med fyringsbriketter?

Nei, våre innsatser/ovner er ikke godkjent for fyring med annet enn ved. Med fyringsbriketter kan temperatur i brennkammer og pipe bli meget høy og det er fare for overoppheting som kan skade produktet og i verste fall føre til brann.