Opptenningsventil

Noen ganger trenger man litt ekstra luft rett i bålet for å få det i gang litt raskere. Dette kan også forekomme når man har ventet litt for lenge før ilegg av mer ved. Denne luften kalles primærluft og styres ofte av en opptenningsventil. Ikke alle ildsteder er utstyrt med denne ventilen, men tilførsel av nok luft i opptenningsfasen kan også oppnås ved å sette døren på gløtt. Glemmer man å stenge opptenningsventilen etter bruk vil bålet kunne brenne for heftig, glasset kan sotes ned av avgassingen, eller etses melkehvitt av for høy temperatur.