Sekundærluft

Veden som er lagt inn i brennkammeret vil begynne å avgi brennbare gasser etter hvert som temperaturen i brennkammeret og brenselet stiger. Ved er en fornybar ressurs, men det er også et brensel som inneholder både fast stoff som kull, og tjærestoffer som kan fordampe. Fordelingen mellom fast stoff og tjærestoffene er cirka 20/80, så mesteparten av vedkubben vil faktisk fordampe og brenne som gass i en vedovn.For å sikre nok luft til at disse gassene skal kunne brenne opp, også når man struper spyleluften, vil man ofte finne faste sekundærluftåpninger i brennkammerets bakvegg eller røykvenderplaten. Denne luften må tilføres over bålet slik at den ikke påvirker intensiteten til bålet.