Hva trenger jeg å gjøre når feiervesenet kommer?

  • Etter varsel om feiing skal hele fyringsanlegget være tilgjengelig og utstyrt og innrettet slik at det kan feies på en tilfredsstillende måte. Det skal være sikker adkomst for feier på tak.
  • Husstigen skal være så lang at den rekker 1 meter over tak. Hus hvor gesimshøyden er over 5 meter skal det være montert et stigefeste for å forhindre at stigen glir. Det skal være takstige/taktrinn forsvarlig montert. Dersom pipen er høyere enn 1,2 meter over tak skal det være montert en arbeidsplattform. Det skal være tilfredsstillende adkomst til sotluke.
  • Ha også monteringsanvisningen på ditt Nordpeis ildsted fremme slik at feier kan se de aktuelle sikkerhetsavstandene til ditt produkt.