Luftspyling av glassene

I eldre ildsteder kan det være irriterende at glasset i døren sotes ned og krever hyppig rengjøring. I moderne ovner og peiser er dette problemet løst med en luftekanal over glasset. Hensikten med kanalen er at det slippes ren luft inn i overkant av glasset, som spyler som en gardin nedover glasset i det varme brennkammeret.Den rene luften hindrer røykgassene i å komme i kontakt med og sote ned glasset. Den er også med på å styre intensiteten i bålet.