Virkningsgrad peis og vedovn

Virkningsgraden på en peis eller vedovn refererer til hvor effektivt peisen eller vedovnen omdanner brennstoffet til varme. I vårt tilfelle gjelder det hvor mye av varme du kan forvente av en vedkubbe. Det uttrykkes vanligvis som en prosentandel og viser hvor stor andel som blir omgjort til nyttig varme for oppvarming av rommet. Differensen sier noe om hvor mye som går tapt gjennom skorsteinen i form av varme og uforbrente gasser.

En høy virkningsgrad er ønskelig, da det betyr at mer av energien fra veden blir brukt til å danne varme, og mindre går tapt. Virkningsgraden kan påvirkes av flere faktorer, inkludert design, forbrenningseffektivitet, isolasjon og kvaliteten på veden.

Alle våre peiser og vedovner har sekundærforbrenning og er rentbrennende. Det vil si at de har et dobbelt forbrenningssystem. Denne omdanner gasser og partikler til varme.

Eksempel virkningsgrad

På våre produktsider ser du en angivelse for virkningsgrad.

Eksemplet vi har lagt inn viser Nordpeis Pisa, og Virkningsgrad: 82%.

Dette betyr at 82% av energien fra brennstoffet blir omdannet til varme, mens de resterende 18% går tapt.

Dette gjelder ved den nominelle effektnivå, og vil reduseres/økes ved betydelig lavere eller høyere effektnivå. Disse to tallene må derfor sees i sammenheng med hverandre.

 

Les mer om nominell varmeeffekt peiser og ovner

Alle våre peiser er rentbrennnende og har høy virkningsgrad. Monaco Høy har i tillegg høy nominell effekt så den passer i store hus eller stuer. Stor innsats med godt innsyn til flammene fra 3 sider.

I likhet med våre peiser er også våre ovner rentbrennnende med høy virkningsgrad. Her ser du Uno 1, en liten vedovn med pedestal, som passer inn i ethvert hjem og har lav nominell effekt. Godt innsyn til flammene.

Merk at

Å velge en enhet med høy virkningsgrad og en nominell effekt som er tilpasset behovet er viktig for å maksimere oppvarmingseffektiviteten, redusere bruken av ved og redusere miljøpåvirkningen.

Har du en ovn fra før 1998 er den sannsynligvis ikke rentbrennende og kan ha en virkningsgrad ned mot 50%. Det vil si at du må bruke mye mer ved for å oppnå samme varmeeffekt. I tillegg må du ofte fyre oftere og over lengre perioder for å dekke over det store varmetapet. Les mer om hvorfor du bør fyre i en rentbrennende peis eller vedovn.

Finn din nærmeste forhandler