Er det miljøvennlig å fyre?

Mange lurer på om det er miljøvennlig å fyre i peis eller ovn. Moderne, renbrennende ovner er laget med en teknologi som fører til svært lite luftforurensing.

I de fleste tilfeller vil det være mer miljøvennlig å fyre med ved enn å varme opp boligen med strøm. I moderne, rentbrennende ovner slippes det nemlig ut minimalt med røyk og gasser. Gassene og partiklene i røyken omdannes til varme og luften som slippes ut er ren og nesten fri fra partikler. Med moderne teknologi har faktisk vedfyring blitt en miljøvennlig måte å varme opp hjemmet på.

Røyken som slippes ut av gamle ildsteder er derimot ikke like ren. Ovner og peiser som er produsert før 1998 er ikke laget med den samme teknologien. De er ikke rentbrennende og fyring i disse er derfor ikke miljøvennlig. Har du en slik ovn er det kanskje på tide å bytte den ut med en mer moderne ovn eller peis. Da kan det også være verdt å huske på at moderne ildsteder bruker mindre ved enn eldre. Fyringen blir dermed ikke bare mer miljøvennlig, men den blir også mer økonomisk.

Flammebilde Monaco Peis

Fakta

  • Trær er fornybare ressurser
  • Harde tresorter brenner lenger
  • Kun peiser og ovner produsert etter 1998 er rentbrennende og dermed miljøvennlige

I moderne ovner fyrer man opp på en annen måte enn i eldre. Tidligere lærte du kanskje at du skulle tenne på nederst i bålet, for å så å la flammene ta tak oppover? Hvis du derimot tenner på fra toppen, «fanger» du gassene i bunnen av brennkammeret slik at de antennes. Disse gassene utvikler høy temperatur når de brennes, noe som igjen fører til at du får bedre varmeeffekt. Veden brenner rett og slett mer effektivt, og du utnytter derfor energien i dem på en bedre måte.

Les gjerne mer om hvordan du fyrer opp i moderne peisovner