Nordpeis og bærekraft

FNs bærekraftsmål er en samling av 17 mål som ble vedtatt av FNs medlemsland i 2015. Disse målene er en felles global agenda for å bekjempe fattigdom, sikre en bærekraftig utvikling og beskytte planeten vår. Målene er tett knyttet til hverandre, og tar sikte på å skape en bærekraftig fremtid for mennesker og planeten vår innen 2030.

Vi i Nordpeis jobber for å nå alle FNs bærekraftsmål, men har valgt å fokusere spesielt på målene hvor vi kan ha størst positiv påvirkning.