Därför bör du elda i en renbrännande eldstad

Nya rentbrännande spisar ger små utsläpp och är mycket mer energieffektiva än gamla spisar som ofta har ofullständig förbränning. De bästa nya rentbrännande spisarna har en verkningsgrad på cirka 80 %, medan gamla spisar kan ha en verkningsgrad ner mot 50 %.

Fördelar med en renbrännande eldstad:

  • Andelen av partiklar som kommer ut ur skorstenen minskas med upp till 90 %
  • Du får en hälsosammare inomhusmiljö. Gamla murspisar släpper ut fler partiklar i rummet
  • Du behöver bara hälften så mycket ved för att ge samma energimängd som en äldre eldstad
  • Murspisen är mer effektiv, så du får mer värme från varje vedkubbe
  • Murspisen är enklare att använda och minskar mängden aska
Snittbilde av rentbrennende innsats

Genom att tända från toppen istället för från botten av elden minskar även utsläppen.