Vad innebär det att eldstaden är rentbrännande?

En rentbrännande eldstad eller ugn har ett dubbelt förbränningssystem som omvandlar gaser och partiklar till värme.

Vedeldning är - tack vare modern teknologi - därför en miljövänlig metod för uppvärmning av hemmet.

Eldstäder från Nordpeis har sekundär förbränning och är renbrännande. Vid sekundär förbränning sker förbränningen i två steg: Först brinner veden, sedan antänds rökgaserna av förvärmd luft. Detta resulterar i minimala utsläpp av sotpartiklar och obrända gaser (t.ex. CO), vilket är bättre för miljön. Renbrännande eldstäder behöver lite ved för att uppnå god värmeeffekt, faktiskt upp till 50 % mindre än traditionella ugnar och spisar. Detta sparar både plånboken och miljön.

Fördelarna med att elda i en renbrännande eldstad är att 90 % av gaserna och partiklarna omvandlas till värme. Det blir därmed minimalt med rökgasutsläpp, vilket är bra för miljön. Mindre rök minskar också risken för skorstensbrand avsevärt.

Visste du förresten att ved räknas som en förnybar resurs?

Snittbilde av rentbrennende innsats

Fakta

  • En renbrännande eldstad har ett dubbelt förbränningssystem som omvandlar gaser och partiklar i röken till värme
  • Tekniken gör det miljövänligt att elda i spisar och ugnar
  • Alla Nordpeis eldstäder är renbrännande

Så här fungerar ren förbränning:

  1. Tändningsventilen dras ut för att ge extra tillförsel av förbränningsluft och stängs när veden har antänts ordentligt.
  2. Brännkammaren får nu tillförsel av sekundärluft i bakkant av brännkammaren. Denna lufttillförsel är inte justerbar och fungerar som en "syrefackla" som spolas över de obrända gaserna och antänder dem.
  3. Med hjälp av förbränningsventilen justeras mängden förbränningsluft. Denna luft tillförs elden över glasdörren och förhindrar samtidigt sotbildning på glaset (luftspolning av glasen).
  4. Rökgasen som går ut genom skorstenen är minimal och vi har vad vi kallar "ren förbränning".

Elden bör brinna med livliga flammor, som justeras med hjälp av förbränningsventilen. För att uppnå en optimal förbränning måste temperaturen nå 600 - 800°C. Det är bäst att elda regelbundet med en liten mängd ved. Temperaturen och vedutnyttjandet ökar dramatiskt samtidigt som föroreningen minimeras.

Hur man eldar på ett miljövänligt sätt:

Röken som kommer ut ur skorstenen visar dig om du eldar rätt. Att elda i moderna eldstäder skiljer sig från att elda i gamla spisar och ugnar. Där man tidigare eldade från botten är nyare eldstäder konstruerade för att tända uppifrån. Om för många vedträn läggs på en glödbädd kommer den tillförda luften inte vara tillräcklig för att nå den nödvändiga temperaturen, och gaserna kommer att försvinna obrända genom skorstenen.

En renbrännande eldstad är bra för miljön och plånboken. Här hittar du video-serier och vägledning för din insats.

Eldar jag rätt?

Röken som kommer ut ur skorstenen visar dig om du eldar rätt. Att elda i moderna eldstäder skiljer sig från att elda i gamla spisar och ugnar. Där man tidigare eldade från botten är nyare eldstäder konstruerade för att tända uppifrån.

Se även vår eldningsguide

  • Gul-vit eller svart rök indikerar att förbränningen inte är fullständig.
  • Nästan osynlig rök - du använder din eldstad rätt.
  • Det är normalt med lite grå-vit rök i några minuter efter varje tillsättning. Detta är vattnet i veden som kommer ut som ånga.

Fler tips för att elda optimalt